Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED102 REKLAMCILIĞA GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, reklamcılığı genel hatlarıyla tanıtmak ve öğrencilerin reklamcılık kavramları ve kampanya süreçleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğini reklamcılıkla ilgili temel kavramlar, reklamın tarihsel gelişimi, reklam türleri ve ortamları, tüketici davranışı, medya planlama, reklam kampanyası süreci ve reklamda etik konuları oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say Yayınları, İstanbul, 2009.<br /><br />Aydemir Okay, Kurumsal Reklamcılık, Derin Yayınları, İstanbul, 2009. <br /><br />Gillian Dyer, İletişim Olarak Reklamcılık, Çev: M. Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayınları, İstanbul. <br />Derya Tellan (Der.), Reklamcılık - Bakmak ve Görmek, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2009. <br />Robert Heath, Bilinçaltımdaki Reklamlar (Reklamlar Bizi Nasıl Etkiler?), Çev.: Emrah Bilge, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Reklam Kampanyaları Örnek Olay Analizleri Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Erdem Geçit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Power Point Sunumu

  • 1 Reklamcılıkla ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir
  • 2 Reklamın tarihsel gelişimini açıklayabilir
  • 3 Reklam türlerini ve ortamlarını açıklayabilir
  • 4 Reklam kampanyası sürecini açıklayabilir
  • 5 Reklam ve toplum arasındaki ilişkiyi tartışabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı Reklam Nedir?
2.Hafta *Reklam Tanımları ve Amaçları Dünyada ve Türkiye’de Reklamın Tarihi
3.Hafta *Reklam, Pazarlama İletişimi ve Marka
4.Hafta *Reklam Türleri
5.Hafta *Reklam Ortamları
6.Hafta *Reklam ve Tüketici Davranışı
7.Hafta *Medya Planlama ve Ölçümleme
8.Hafta *Vize
9.Hafta * Sosyal Medya ve Reklamcılık
10.Hafta *Reklam ve Toplum İlişkisi
11.Hafta *Reklamda Kampanya Süreci: Araştırma ve Planlama Sektörden Örnekler
12.Hafta *Reklamda Kampanya Süreci: Araştırma ve Planlama Sektörden Örnekler
13.Hafta * Reklamda Kampanya Süreci: Uygulama Sektörden Örnekler
14.Hafta * Reklamda Kampanya Süreci: Ölçümleme ve Değerlendirme Sektörden Örnekler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 143,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00