Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED101 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İletişim alanındaki genel kavramlar, iletişim türleri ve becerileri konularında öğrencileri bilgilendirmektir
Dersin İçeriği : Ders kapsamında iletişim; iletişim türleri, becerileri boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ders içeriği olarak ise, iletişim tanımından başlanarak, iletişim öğeleri, türleri ve ağırlıklı olarak beceriler üzerinde durulmakta, bu çerçevede kişisel/içsel, kişilerarası, kurumsal ve kitle iletişimi ile sözel, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanma yolları vb. iletişim alt dallarına ilişkin konular ele alınacaktır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mete Çamdereli, İletişime Giriş, Dem Yayınları, 2008.<br /><br /> Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, 1993.<br /><br /> Ahmet Şerif İzgören, Dikkat! Vücudunuz Konuşuyor, Akademi International, 2008.<br /><br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -Ders işlenirken, power point sunumu kullanılır.<br />- İletişim alanına ilişkin örnekler incelenir. <br />-Kavramlar üzerine öğrencilerle tartışma<br />-Genel değerlendirme <br /><br /><br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -Uzman görüşleri
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Görsel ve işitsel sunum

  • 1 İletişim tanım ve kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
  • 2 - Eğitim ve iş hayatı boyunca başvuracağı temel iletişim konularını öğrenir.
  • 3 -İletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder, çözümler, stratejik düşünme becerisini geliştirir ve fikirlerini bu çerçevede ifade edebilir.
  • 4 - İletişim alanına ilişkin öğrendiklerini iş ve sosyal ortamlarda etkin bir biçimde, etik ilkeler çerçevesinde ve gündemi takip ederek kullanıp yönetebilir.
  • 5 -İletişim alanına ilişkin tanımları öğrenerek, temel ve modelleri tanımlar.
  • 6 -İletişim türlerini (içsel/kişisel, kişilerarası, kurumsal ve kitle) ve becerilerini (sözlü, sözsüz) öğrenir.
  • 7 - iletişim disiplini ile ilişkili disiplinler arasındaki bağları gözlemler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İletişim: Tanımlar, Unsurlar (Öğeler) ve Türler genel bilgi
2.Hafta *İletişim Teorileri ve Modelleri
3.Hafta *Etkili İletişim: İletişim Problemleri ve Çözüm Yolları
4.Hafta *İletişim Türlerinden Kişisel İletişim: Özgüven, Öz-saygı, Öz-farkındalık
5.Hafta *Kişisel iletişimde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri
6.Hafta *İletişim Türlerinden Kişilerarası İletişim: İletişim ve Algılama
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Kişilerarası İletişimde algılama temelli iletişim sorunlarının üstesinden gelebilme becerisi geliştirme
9.Hafta *Kişilerarası iletişimde dinleme ve cevap verme becerisi
10.Hafta *Kitle İletişimi: Tanımı, Türleri ve modelleri
11.Hafta *Kitle İletişimi: Tanımı, Türleri ve modelleri
12.Hafta *Sözel iletişim becerileri: Sunum Becerisi
13.Hafta *Yazılı iletişim becerileri
14.Hafta *Sözsüz iletişim becerileri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 139,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00