Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL102 İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, bir önceki dönemde verilen derste işlenen Antik uygarlıklarda ve özellikle Antik Yunan'da felsefenin tarihine ilişkin bilgiyi tamamlamaktır. Platon'un (Eflatun) akademisinden başlayarak Aristoteles felsefesi, Aristoteles sonrası Yunan felsefesinin gelişim evresi ve ilk yorumcular ile Yeni Eflatuncular da içinde olmak üzere Yunan felsefesinde etkili olan tüm düşünürlerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Platon (Eflatun), Aristoteles, Stoacılar, Hazcılar, Aristotelesçiler, Platoncular, Yeni Platoncular.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi; çev.: Ahmet Aydoğan, İz Yayıncılık, 2002, İstanbul. Annas, Julia, Voices of Ancient Philosophy, Oxford University Press, 2001, Oxford.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, Sokrates sonrası Yunan felsefesindeki sistematik gelişim sürecini izah ederler.
  • 2 Platon ve idealar kuramı hakkında bilgi verirler.
  • 3 Aristoteles felsefesi, mantığın ortaya çıkışı ve bilimlerin sınıflandırılmasıyla ilgili detaylı izahta bulunurlar.
  • 4 Platon ve Aristoteles yorumcularını ve başka uzlaştırmacı felsefeleri izah ederler.
  • 5 Eski Yunan düşüncesinin kritiğini yaparlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Platon ve İdealar Kuramı
2.Hafta *Platon ve Diyalektik
3.Hafta *Aristoteles Felsefesi ve Mantığın Ortaya Çıkışı
4.Hafta *Aristoteles Metafiziği
5.Hafta *Aristoteles'in Bilimler Sınıflaması ve Tümdengelim Yöntemi
6.Hafta *Organon Külliyatının İlkçağlardaki Önemi ve Yorumcular: Alexandre Aphrodisias, Porfirius
7.Hafta *Platon ve Aristoteles Karşılaştırması: Sistem ve Kavram Karşılaştırmaları
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Antik Yunan'da Aristoteles Sonrası Felsefeler
10.Hafta *Stoacılar I
11.Hafta *Stoacılar II
12.Hafta *Aristoteles Yorumcuları ve Platon Yorumcuları
13.Hafta *Roma'da Felsefe
14.Hafta *Yeni Platoncular ve İlkçağ Felsefesinin Sonu: Ammunius Saccas ve Plotinus Felsefeleri
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 123,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00