Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED105 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, halkla ilişkileri genel hatlarıyla tanıtmak ve öğrencilerin halkla ilişkiler kavramları, ilkeleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğini halkla ilişkilerle ilgili temel kavramlar, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, teorileri, modelleri ve ilkeleri, halkla ilişkiler araçları ve yöntemleri, halkla ilişkiler uygulamaları, halkla ilişkiler kampanya süreci ve halkla ilişkilerde etik konuları oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul, 2012. <br />Yardımcı Kaynaklar<br />Alâeddin Asna, Bir PRcının Meslek Anıları Notlar ve Değerlendirmelerle, MediaCat Yayınları, Ankara, 2004. <br />Ayla Okay, Aydemir Okay, Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2012. <br />Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat Yayınları, Ankara, 2001.<br />İlker Bıçakçı, İletişim ve Halkla İlişkiler, MediaCat Yayınları, Ankara, 2000. <br />İrfan Erdoğan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, Ankara, 2005.<br />Metin Kazancı, Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara, 1999.<br />Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004. <br />Ceyda Aydede, Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat Kitapları, Ankara, 2001 .<br /><br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum, tartışma, vaka analizleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Burcu Öksüz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Power Point Sunumu

  • 1 Halkla ilişkiler ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir
  • 2 Halkla ilişkilerin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini açıklayabilir
  • 3 Halkla ilişkilerin kurumlardaki rollerini açıklayabilir
  • 4 Halkla ilişkiler etiğini ve profesyonel standartlarını tartışabilir
  • 5 İyi planlanmış bir halkla ilişkiler kampanyası geliştirebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı Halkla İlişkiler Nedir?
2.Hafta *Halkla İlişkiler Tanımları, İlkeleri ve Rolleri
3.Hafta *Halkla İlişkilerin Bir Meslek Olarak Gelişimi: Halkla İlişkiler Modelleri Halkla İlişkilerin Tarihi
4.Hafta *Halkla İlişkiler ve İletişim Halkla İlişkiler ve Kamuoyu
5.Hafta *Halkla İlişkiler ve Yönetim Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık
6.Hafta *Halkla İlişkilerde Etik ve Profesyonel Standartlar
7.Hafta *Halkla İlişkiler Araçları
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Kurum içi Halkla İlişkiler
10.Hafta *Kurum dışı Halkla İlişkiler
11.Hafta *Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya
12.Hafta *Halkla İlişkiler Kampanya Süreci: Araştırma ve Planlama
13.Hafta *Halkla İlişkiler Kampanya Süreci: Araştırma ve Planlama
14.Hafta *Halkla İlişkiler Kampanya Süreci: Uygulama
15.Hafta *Grup Sunumları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 143,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00