Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED103 GAZETECİLİĞE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders öğrencileri çağdaş gazetecilik mesleğinin toplumdaki yeri ve önemi hakkında bilgilendirerek, gazetecilik ilke ve değerleriyle tanıştırmayı, konuyla ilgili kavram, sorun ve yaklaşımlar hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Ders, bu alanda çalışacak öğrenciler için kavramsal bir çerçeve oluşturmakta, gazetecilik sektörünün yapısını tanıtmakta ve öğencileri yazılı basın, Radyo /TV ve online gazeteciliğe ilişkin gelecek derslere hazırlamaktadır.
Dersin İçeriği : - Gazetecilik ilkeleri - Gazeteciliğin toplum üzerindeki rolü - Gazetecinin sorumlulukları - Gazetecilik türleri - Haber içeriği - Haber üretim süreci
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Oya Tokgöz (2015), Temel Gazetecilik Korkmaz Alemdar, Ruhdan Uzun, Herkes İçin Gazetecilik, Siyasal Kitabevi, 2019
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Korap Özel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Gazetecilikle ilgili kavramları öğrenmek
  • 2 Gazeteciliğin tarihsel gelişimini, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel bağlamda kavramak
  • 3 Gazetenin işlevlerini kavramak
  • 4 Gazete ve diğer medya türleri arasındaki farklılıkları kavramak
  • 5 Gazetecinin görevlerini kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Gazeteciliğe genel bir giriş
2.Hafta *Gazete, gazetecilik ve gazeteci tanımları
3.Hafta *Dünyada ve Türkiye'de gazetenin ve gazeteciliğin tarihsel gelişimi
4.Hafta *Gazetenin yapısal ve teknik özellikleri
5.Hafta *Gazete ve diğer medya türleri arasındaki farklılıklar
6.Hafta *Gazetenin işlevleri
7.Hafta *Haber ajansları ve uluslararası iletişim
8.Hafta *Gazetenin genel yayın politikası
9.Hafta *Gazetenin organizasyon yapısı
10.Hafta *Gazetenin yayına hazırlanması
11.Hafta *Gazetecilik ve etik
12.Hafta *Gazeteciliğin temel ilkeleri
13.Hafta *Gazeteciliğin geleceği
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Sınav hazırlığı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 142,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00