Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL101 İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, İlkçağda en önemli etkileri yaratmış felsefi düşünceler hakkında bilgi vermektir. Felsefe tarihini başlatan sokrates öncesi filozoflar, Sokrates, Platon ve Aristoteles ile söz konusu filozofların takipçileri ve yorumcuları hakkında bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Antik Yunan Felsefesi, Sokrates Öncesi Filozoflar, Sokrates, Platon ve Aristoteles
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2 Sofistlerden Platon'a, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, İstanbul Vaughn, Lewis, Bioethics, Oxford University Press, 2013, Oxford.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Öğrenci, felsefe tarihinin sistematik olarak ilk ortaya çıktığı coğrafya ve toplum hakkında bilgi verir.
  • 2 Sokrates öncesi filozoflardan başlayarak Antik Yunan filozofları hakkında bilgi verir.
  • 3 Antik Yunan'da üretilmiş ve daha sonra etkili olmuş felsefi kavram ve görüşler hakkında bilgi verir.
  • 4 Sokrates öncesi ve sonrası felsefi süreçleri gerekçelendirir.
  • 5 Felsefe ile bilimin İlkçağlardan itibaren nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu izah eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Antik Felsefeye Giriş
2.Hafta *Antik Uygarlıklarda Felsefe ve Yunanlılarda Felsefe
3.Hafta *Felsefe, Yunan Mitolojisi ve İlk Doğa Filozofları
4.Hafta *Milet Okulu Filozofları
5.Hafta *Elealılar
6.Hafta *Pisagor (Pythagoras) ve Pisagorculuk
7.Hafta *Doğa Felsefesinden Toplumsal Temelli Felsefelere Geçişte İlk Tartışmalar
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Sofistler ve İnsan Temelli Felsefeye Yönelim
10.Hafta *Sokrates Öncesi Felsefelerin Analizi
11.Hafta *Sofistler ve Felsefe: Protagoras, Gorgias, Hippias ve Protikos
12.Hafta *Sokrates ve Felsefe
13.Hafta *Platon ve Felsefe I
14.Hafta *Platon ve Felsefe II
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 151,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00