Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL111 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkışı, gelişmesi, temel sorun ve ilgi alanları ile geliştirilen ana sosyolojik kuramlar hakkında bilgi vermektir. Sosyolojinin tarih içerisinde ayrıldığı alt dallar ve yeni çalışma alanlarına da yer verilmesi planlanmaktadır. Toplumsal olgu, kurum, süreç ve eylemlere analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmanın sosyoloji disiplini içerisinde sağladığı vargılar genel bir düzeyde kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği : Sosyolojinin tarihçesi, temel problemleri ve kuramlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zygmund Baumann, Sosyolojik Düşünmek; Çeviren: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 1999, İstanbul. Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Çeviren: Berivan Binay, Sentez Yayınları, 2009, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir

  • 1 Sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkışıyla endüstri toplumu arasındaki ilişkileri
  • 2 Sosyolojinin öncülerini ve ilk temsilcilerini
  • 3 Toplumsal olgu, kurum, süreç ve eylem v.b. kavramları ve
  • 4 Sosyolojinin pratik çalışma alanlarını izah ederler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyolojinin ortaya çıkışı ve endüstriyel koşullar
2.Hafta *Sosyolojinin temel sorun bağlamları ve alt çalışma alanları
3.Hafta *Öncüler: İbn Haldun ve Saint Simon
4.Hafta *Klasik dönem temsilciler: Auguste Comte
5.Hafta *Tarihsel materyalizm: Karl Marx ve Fredrich Engels
6.Hafta *Klasik dönem temsilciler: Emile Durkheim
7.Hafta *Klasik dönem temsilciler: Max Weber
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Türkiye’de sosyolojinin tarihçesi: Ziya Gökalp ve içtima-i usûl-i fıkıh
10.Hafta *Burjuva, ideoloji, sekülarizm ve laisizm kavramları ve din sorunu
11.Hafta *Kamusal alan meselesi
12.Hafta *Feminizm ve kadın sorunu
13.Hafta *Yeni bağlamlar: post-modernizm ve çokkültürcülük
14.Hafta *Genel değerlendirme
15.Hafta *Dönem Sonu Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 4,00 4,00
Toplam : 68,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 4,00