Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP.SC.413 PEDİATRİ-YENİDOĞAN 20,00 25,00 0,00 2,30 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yenidoğan bebeğin normal özelliklerini bilmek, Doğum odasında yardım yapabilmek, Yenidoğanın acil metabolik sorunlarını sayabilmek, Yenidoğan sarılığını tanımak ve yönlendirmeyi bilmek, Yenidoğan sepsisini tanımak ve yönlendirebilmek, Yenidoğanda solunum sorunlarını bilmek, Prematüre ve sorunlarını bilmek
Dersin İçeriği : Yenidoğan Muayenesi, Yenidoğan Canlandırması ve Perinatal Asfiksi, Yenidoğanın Solunum Sıkıntısı, Yenidoğan Sepsisi, Yenidoğan Konvülziyonları, Prematüre Sorunları, Yenidoğan Sarılığı, Diyabetik Anne Bebeği
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Türk Neonatoloji Derneği, Tanı ve Tedavi Protokolleri; Neonatoloji (Türkan Dağoğlu, Fahri Ovalı) 3. Baskı, Nobel Tıp Kitapevi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Olcay Neyzi, Nobel Tıp Kitapevi; Avery's Diseases of the Newborn, Elsevier; Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, Elsevier.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Teorik Dersler 2. Olgu Tartışmaları 3. Klinikte Eğitim 4. Poliklinik Uygulamaları 5. Yoğun Bakımda Pratik Uygulamalar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Mehmet Yekta ÖNCEL
Dersin Verilişi : Örgün eğitim

 • 1 Doğumhanede yeni doğmuş bebeğe ilk müdahaleyi gözetmen eşliğinde yapabilir.
 • 2 Yenidoğan bebeğin muayenesini yapabilir ve normal özelliklerini bilir.
 • 3 Yenidoğan döneminde sıvı-elektrolit sorunlarını sayar ve acil tedavi yaklaşımlarını sıralayabilir.
 • 4 Yenidoğan bebek beslenmesini konusunda önerilerde bulunabilir.
 • 5 Yenidoğan sarılığını tanır ve uygun yönlendirmeyi yapabilir .
 • 6 Yenidoğan sepsisinin klinik bulgularını ve tedavisini bilir.
 • 7 Yenidoğanda solunum sıkıntısının nedenlerini bilir ve acil yaklaşımı gözetmen eşliğinde yapabilir.
 • 8 Prematürenin en sık görülen sorunlarını bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yenidoğan (Seçmeli)
*giriş
*Yenidoğan (Seçmeli)
2.Hafta *Yenidoğan (Seçmeli)
*giriş
*Yenidoğan (Seçmeli)
3.Hafta *giriş
4.Hafta *giriş
5.Hafta *giriş
6.Hafta *giriş
7.Hafta *giriş
8.Hafta *giriş
9.Hafta *giriş
10.Hafta *giriş
11.Hafta *giriş
12.Hafta *giriş
13.Hafta *giriş
14.Hafta *giriş
15.Hafta *giriş
16.Hafta *giriş
17.Hafta *giriş
18.Hafta *giriş
19.Hafta *giriş
20.Hafta *giriş
21.Hafta *giriş
22.Hafta *giriş
23.Hafta *giriş
24.Hafta *giriş
25.Hafta *giriş
26.Hafta *giriş
27.Hafta *giriş
28.Hafta *giriş
29.Hafta *giriş
30.Hafta *giriş
31.Hafta *giriş
32.Hafta *giriş
33.Hafta *giriş
34.Hafta *giriş
35.Hafta *giriş
36.Hafta *giriş
37.Hafta *giriş
38.Hafta *giriş
39.Hafta *giriş
40.Hafta *giriş
41.Hafta *giriş
42.Hafta *giriş
43.Hafta *giriş
44.Hafta *giriş
45.Hafta *giriş
46.Hafta *giriş
47.Hafta *giriş
48.Hafta *giriş
49.Hafta *giriş
50.Hafta *giriş
51.Hafta *giriş
52.Hafta *giriş

 • 3 Final : 0,000
 • 4 Ödev : 50,000
 • 5 Derse Katılım : 20,000
 • 6 Uygulama / Pratik : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 5,00 5,00
Derse Katılım 5 1,00 5,00
Uygulama / Pratik 44 1,00 44,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 5 2,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 5 2,00 10,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 16 1,00 16,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00