Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP404 PEDİATRİK CERRAHİ 20,00 30,00 0,00 2,50 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Çocuk Cerrahi stajı sonunda dönem 4 öğrencilerinin; -Her yaş grubundan çocuk hastaların sık karşılaşılan cerrahi hastalık ve sorunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi kazanılması, - Çocuklarda cerrahi ve dahili hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapabilmesi, - Çocuk hasta muayenesini yapabilmesi, - Sık karşılaşılan cerrahi hastalıklarda tanı ve tedavi metotlarını bilmesi, - Acil cerrahi hastaya yaklaşımı ve basit, hayat kurtarıcı müdahaleleri yapabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Çocuk cerrahisi dersi kapsamında çocukluk çağının mide-barsak kanalı, karaciğer ve safra yolları, idrar yolları, akciğer ve göğüs kafesinin doğmalık veya sonradan edinilmiş hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Pediatric Surgery (Seventh Edition). Grosfeld, O’neill, Fonkalsrud; 2012. 2. Operative Pediatric Surgery (Seventh Edition). Spitz, Coran; 2013 3. UpToDate: Evidence-Based Clinical Decision Support at the Point of Medicine. 4. Essentials of Pediatric Urology (Second Edition). Thomas, Duffy, Rickwood; 2008 5. Hinman’s Atlas of Urologic Surgery (Third Edition). Smith, Howardsi McGuire, Preminger; 2012 6. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları (1. Baskı). Başaklar; 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Teorik ders anlatma 2- Hastada mesleksel beceri uygulamaları (poliklinik ve servis) 3- Ameliyat uygulamalarını izleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur Öztan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; - Çocuk cerrahisi hastalıklarının kapsamını tanımlayabilir - İnguinal herni-hidrosel, akut skrotum, inmemiş testis-gliding testis-retraktil testisi tanımlayabilir ve tedavi protokolünü hazırlayabilir - Konjenital diyafragma hernisinin doğum anındaki bulgularını tanıyabilir, sonrasında yapılacak ve yapılmayacak girişimleri listeleyebilir - Yenidoğan ve çocuklarda sıvı elektrolit tedavisi konusunda temel bilgilere sahip olmalı ve tedaviyi formüle edebilir - İnvaginasyon, konjenital hipertrofik pilor stenozunun ve Meckel divertikülünü tanımlayabilir, kliniğe yansımalarını teşhis edebilir, tedavi protokollerini listeleyebilir - Gastroözofagial reflünün tanımını yapabilir, nedenlerini listeleyebilir, ameliyat gerekliliklerini sayabilir - Çocukluklarda sık karşılaşılan solid tümörlerden nöroblastom, wilms tümörü, hepatoblastom, teratom ve rabdomiyosarkomun tanımını yapabilir - Akut karın tanısını yapabilir. Anamnez ve fizik muayene bulguları ile ayırıcı tanısını yapabilir, gerekli laboratuar ve görüntüleme yöntemlerini seçebilir - Özofagus atrezisinin tanısı koyabilir, tiplerini sayabilir, tedavisini anlatabilir, sevk ederken gereken şartları sayabilir - Çocukluk çağı safra yolu anomalileri ayırıcı tanısındaki hastalıkları sayabilir, ayırıcı tanıda hangi testlerin ve görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını söyleyebilir - Karın duvarı anomalilerinden omfalosel ve gastroşizis arasındaki farkları sayarak, her ikisini ayırt edebilir - Konjenital aganglionik megakolon ve anorektal malformasyonlar hakkında klinik yakınmaları sayabilir, tanı yöntemlerini seçebilir ve yapılacak ameliyatlar ve zamanlamaları hakkında planlama yapabilir - Çocukluk çağı travmalarına genel yaklaşım kriterlerini sayabilir, gerekli halde hayat kurtarıcı işlemleri açıklayabilir - Konjenital barsak tıkanıklıklarında tanı koyabilir, ayırıcı tanı için gerekli tetkikleri planlayabilir, gerekli hastalarda ilk tedavi veya sevk gereken hastalarda sevk sırasında alacağı önlemleri sayabilir - Vezikoüreteral reflünün tanımını yapabilir, nedenlerini sıralayabilir, tedavi sürecini açıklayarak medikal-cerrahi tedavi sürecini seçebilir - Hipospadiasın tanımını yapabilir, cerrahi gereklilik nedenlerini sıralayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *P1 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P2 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P3 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P4 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P5 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P6 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P7 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P8 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P9 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P10 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P11 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P12 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P13 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P14 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P15 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P16 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P17 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P18 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P19 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P20 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P21 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P22 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P23 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P24 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P25 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P26 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P27 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P28 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P29 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P30 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P31 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P32 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P33 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P34 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane)
*P1 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P2 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P3 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P4 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P5 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P6 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P7 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P8 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P9 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P10 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P11 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P12 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P13 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P14 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P15 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P16 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P17 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P18 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P19 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P20 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P21 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P22 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P23 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P24 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P25 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P26 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P27 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P28 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P29 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P30 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P31 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P32 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P33 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane) P34 Pratik : Pratik uygulama (servis, poliklinik, ameliyathane)

  • 3 Final : 20,000
  • 6 Sözlü : 80,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 20 1,00 20,00
Uygulama / Pratik 34 1,00 34,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 10 1,00 10,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00