Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE207 KARTOGRAFYANIN TEMELLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kartografyanın tanımını irdeleyerek, dersi alan öğrencilere "kartografik düşünme" becerisi kazandırmak. Kartografik projelerde kullanılan temel jeodezi kavramları hakkında bilgi sahibi olmak. Harita projeksiyonları bilgisi ve deformasyon kavramlarının benimsenmesi. Ölçek, referans ve koordinat sistemleri kavramlarını anlamak. Sayısal kartografik bilgiler için veri modellerinin açıklanması. Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Kartografik tasarım, renk teorisi ve modelleri, harita yazıları konularında bakış açısı kazanmak. Haritaların derlenmesi, seçim ve genelleştirme kavramlarının açıklanması.
Dersin İçeriği : C.1 KARTOGRAFİNİN NİTELİĞİ C.2 TEMEL JEODEZİ C.3 HARİTA PROJEKSİYONLARI C.4 ÖLÇEK, REFERANS VE KOORDİNAT SİSTEMLERİ C.5 DİJİTAL KARTOGRAFİK BİLGİ İÇİN VERİ MODELLERİ C.6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ C.7 KARTOGRAFİK TASARIM C.8 RENK KURAMI VE MODELLERİ C.9 TİPOGRAFİ VE HARİTA YAZILARI C.10 HARİTA DERLEME C.11 SEÇİM VE GENELLEŞTİRME
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Arthur Robinson, H. (1958). Elements of cartography. John Wiley And Sons, Inc; New York. 2. Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., & Howard, H. H. (2009). Thematic cartography and geovisualization.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar, quizler ve sınavlar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrenciler derse devamla zorunludur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze.

  • 1 Kartografik ürünlerle iletişim kurma becerisi (bilgiyi farklı formatlarda aktarabilme).
  • 2 Problem Çözme (problemleri formüle etmek ve çözmek için bilgiyi kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve / veya değerlendirme becerisi.)
  • 3 Mekansal Düşünme (nesneler arasındaki mekansal ilişkileri görselleştirip analiz edebilme).
  • 4 Olguyu coğrafi konumu ile ilişkilendirmek için kartografik teknikler uygulama.
  • 5 Harita elemanlarını kullanarak harita kompozisyonu oluşturabilme becerisi (harita derleme)

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kartografyaya giriş.
2.Hafta *Uluslarası Kartografya Birliğinin harita, kartografya ve kartograf tanımları.
3.Hafta *Harita projeksiyonları.
4.Hafta *Ölçek, referans ve koordinat sistemleri.
5.Hafta *Sayısal kartografik bilgi için veri modelleri.
6.Hafta *Coğrafi Bilgi Sistemleri
7.Hafta *Kartografik Tasarım
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Renk Teorisi ve Modelleri
10.Hafta *Tipografi ve harita yazıları
11.Hafta *Harita derleme
12.Hafta *Harita derleme
13.Hafta *Seçim ve genelleştirme
14.Hafta *Revizyon ve anlaşılmayan konuların tekrarı.

  • 1 Midterms : 40,000
  • 5 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 75,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 3,00