Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENS300 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilere ahlaki felsefedeki çağdaş sorunları, etik teorileri ve bu teorilerin tarihsel ve entelektüel kökenlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere, insan davranışlarında "doğru" ve "yanlış" ın ne olduğuna karar vermede farkındalık kazandırma amaçlanmaktadır. Ders, etik ve ahlak kavramlarına girişle başlamaktadır ve genel bir "doğru" "yanlış" algısı oluşturma amaçlanmaktadır. Dersin ikinci kısmında, eşitlik, ekonomik adalet, ceza, hayvan hakları, çevre etiği, küresel eşitsizlikler, şiddet, terörizm ve savaşın insan hayatının, cinsel davranışın, kürtajın vb. gibi birçok tartışmalı konunun incelenmesini içerir. Her biri durum çalışması, belirli bir düşünce, argüman, konum ya da konu ele alınarak incelenmektedir.
Dersin İçeriği : Week 1: Introduction: Ethics and Reasons Week 2: Religion and Global Ethics. Week 3: Engineering Ethics and Codes of Ethics Week 4: Case study presentations and evaluation. Week 5: Case study presentations and evaluation. Week 6: Case study presentations and evaluation. Week 7: Case study presentations and evaluation. Week 8: Case study presentations and evaluation. Week 9: Case study presentations and evaluation. Week 10: Case study presentations and evaluation. Week 11: Case study presentations and evaluation. Week 12: Case study presentations and evaluation. Week 13: Case study presentations and evaluation. Week 14: Case study presentations and evaluation. Week 15: Final Exam
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Engineering Ethics, 4th Edition, Charles B. Fleddermann, 2011. 2- Engineering Ethics: Concepts and Cases, Jr. Charles E. Harris, Michael S. Pritchard, Michael J. Rabins, Ray James, Elaine Englehardt, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : The course will be a mixture of students’ presentations, lectures and discussions. The intention is to provide students with an overview of the concept for that week and then to discuss the issues question in the lecture. This is also a seminar course that is intended to facilitate discussion of the core readings for that week. It is essential that students are well prepared and organized for this course by: 1) finishing all the assigned readings; 2) attending and participating actively in all classes.<br /><br />The lectures will begin with a brief presentation on the set readings. The aim here is to provide background for clarification of theoretical arguments and concepts that are revealed in the readings. In classes students are encouraged to participate as fully as possible. Each student is expected to contribute to the discussion, and thus each student is expected to be prepared to ask questions and discuss the assigned readings on each day, and whether or not the student is presenting that day. Please be attentive to standard rules of decorum: respect the contribution of others, try to move class discussion forward (pay attention to what others say and respond to the previous point), avoid dogmatism, and so forth.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders öğrenci sunumları ve bir adet final sınavını içermektedir. Öğrenci sunumları global olarak ele alınan en yaygın etik ikilemlerden seçilmektedir. Öğrenciler dönem başında grup çalışması için bir gruba dahil olup kendilerine verilen durumu etik olarak değerlendirmektedir. Yapılan sunumlar arasına yerine geçmekte ve dönem sonunda da bir final sınavı ile değerlendirme yapılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu ders öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu beceriler şunları içerir:<br />• Varsayımlar, iddia, kanıt, argümanlar ve ifade biçimlerini analiz etme ve değerlendirme becerisi;
  • 2 • Bu fikirleri, açık ve emin bir şekilde ve belirli iletişim durumlarına uygun bir şekilde sunmak için dili ve diğer medya araçlarını kullanarak, fikir üretmek, araştırmak, organize etmek ve bunları yazılı olarak aktarmak;<br />
  • 3 • Beşeri bilimlerde kullanılan ilkeler, teoriler ve analitik yöntemler konusunda temel yeterliliği gösterme becerisi,<br />
  • 4 • Küresel toplumdaki çeşitli perspektifleri inceleme, kendi kültürel kalıplarınızı ayırt etme ve birden fazla dünya görüşüne esneklikle cevap verme becerisi,<br />
  • 5 • etik sorumluluk anlayışını göstermek için bilgi ve becerilerin bir kombinasyonunu geliştirme ve uygulama kabiliyeti,<br />
  • 6 • Büyük küresel etik konuların toplumsal / bilimsel / hukuki / politik etkilerini ve bunların tarihsel ve kuramsal altyapısını tanımlama becerisi,<br />
  • 7 • tartışmalı ahlaki konularda bir konuyu desteklemek için argümanlar geliştirme yeteneği.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hafta 1: Giriş: Etik ve Ahlak kavramları.
Hafta 2: Din ve global etik kavramları.
Hafta 3: Mühendislik etiği ve etik ilkeler.
Hafta 4: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 5: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 6: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 7: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 8: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 9: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 11: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 12: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 13: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 14: Durum çalışması ve değerlendirme sunumları.
Hafta 15: Final Sınavı
*-
*-
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 59,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00