Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE203 TAŞINMAZ HUKUKU 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Taşınmaz hukukunun temel kavramlarının ve Harita Mühendisliği eğitiminde ihtiyaç duyulan anlamlarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Hukuk. Aile hukuku. Miras hukuku. Taşınmaz. Taşınmaz hukuku. Arazi zilyetliğinin konusu, içeriği, kapsamı ve bileşenleri. Arazi mülkiyeti. Haklar, sorumluluklar ve kısıtlamalar. Kat mülkiyeti. İrtifak hakkı. İpotek kredisi. Kamulaştırma. Arazi kaydı ve kadastro. Taşınmaz el değiştirmeleri. Gecekonducular ve kaçak yapı sahipleri. Kiracı hukuku. Yabancıların mülk edinimi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Real Estate Law, J. Karp, E. Klayman, Dearborn Real Estate Education, 2006. 2- Real Estate Law, R. J. Aalberts, South-Western Legal Studies In Business.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersler ve sınavlar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Polat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araştırma Görevlisi Yunus KONBUL
Dersin Verilişi : Sınıfta, Powerpoint sunumlarıyla haftalık ders anlatımı.

  • 1 Hukukun temel kavramlarının öğrenilmesi
  • 2 Taşınmaz hukukunun temel kavramlarının öğrenilmesi
  • 3 Taşınmaz hukuku kavramları arasındaki ilişkilerin öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Hukuk.
2.Hafta *Medeni hukuk.
3.Hafta *Aile hukuku.
4.Hafta *Miras hukuku.
5.Hafta *Taşınmaz. Taşınmaz hukuku.
6.Hafta *Arazi zilyetliğinin konusu, içeriği, kapsamı ve bileşenleri.
7.Hafta *Arazi mülkiyeti. Haklar, sorumluluklar ve kısıtlamalar.
8.Hafta *Kat mülkiyeti.
9.Hafta *Arasınav.
10.Hafta *İrtifak hakkı. İpotek kredisi.
11.Hafta *Kamulaştırma.
12.Hafta *Arazi kaydı ve kadastro. Taşınmaz el değiştirmeleri.
13.Hafta *Gecekonducular ve kaçak yapı sahipleri.
14.Hafta *Kiracı hukuku.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00