Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE202 JEODEZİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Jeodezi biliminin temel kavramlarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği : Giriş, referans sistemleri, yerin gravite alanı, jeodezik yer modeli, ölçme yöntemleri, konumlama ve çekim alanı modelleme, jeodezik ve gravimetrik ağlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Wolfgang Torge (2001) Geodesy, Third completely revised and extended edition Walter de Gruyter , Berlin.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersler ve Sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Temel matematik ve fizik bilgisi
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven Koçak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunu ve diğer görsel malzemeler

  • 1 Temel jeodezik tanımları yapabilmek
  • 2 Referans çerçeveleri ve koordinat sistemlerini kullanabilmek
  • 3 Yerin gravite alanının jeodezi için öneminin farkında olmak.
  • 4 Referans elipsoidi ve jeoid kavramlarını tanımlamak.
  • 5 Jeodezide kullanılan ölçme yöntemlerini açıklayabilmek.
  • 6 Jeodezik ve gravimetrik ağların temel kavramlarının çerçevesini çizebilmek.
  • 7 Gözlemlerin hesap yüzeyine indirgeme değerlerini hesaplayabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Zaman ve koordinat sistemleri
3.Hafta *Referans çerçeveleri: ICRF ve ITRF
4.Hafta *Jeoid, jeoidin matematiksel olarak modellenmesi
5.Hafta *Matematiksel jeodezi kavramları
6.Hafta *Yersel ölçmeler, jeodezik astronomi
7.Hafta *Uydu yöntemleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Gravimetri
10.Hafta *Konumlama, elipsoid yüzeyinde hesaplamalar
11.Hafta *Elipsoidin UTM projeksiyonu
12.Hafta *Gravite alanı modelleme
13.Hafta *Yatay kontrol ağları
14.Hafta *Düşey kontrol ağları, gravite ağları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 98,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00