Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE314 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı faz dönüşümleri, faz dönüşümlerinin kinetiği ve bazı ısıl işlem uygulamaların teorisi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : 1 Giriş ve Ödevlerin belirlenmesi 2 Termodinamik ve Faz Diagramları 3 Difuzyon 4 Yüzeyler ve arayüzeyler 5 Katılaşma 6 Ara sınav 7 Katılarda difüzyonlu faz dönüşümleri (Homojen ve Heterojen Çekirdeklenme) 8 Faz Dönüşüm Kinetikleri (Çekirdekleşme ve Büyüme) 9 Katılarda difüzyonsuz faz dönüşümleri 10 TTT diyagramları 11 Martenzitik Beynitik dönüşümler 12 Çökelme Sertleşmesi 13 Şekil bellekli alaşımlar 14 Ödev sunumu
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Porter, D., Easterling, K.: Phase Transformations in Metals and Alloys, Chapman and Hall, London, 1996.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum yolu ile ders anlatımı yapılacak, anlatılanlar ödevler ile kontrol edilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erol
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 1 Faz dönüşümleri, fiziksel metalurji ve ısıl işlem uygulamarının temelini anlamak.
  • 2 2 Difüzyon, yüzeyler-arayüzeyler, çekirdekleşme kavramlarını atomik, tane ve makro skalada anlamak
  • 3 3 Malzeme mühendisliği için önemli bir yere sahip olan TTT diyagramları ve onların uygulamalarını anlamak.
  • 4 4 Çökelme sertleşmesi kavramı ve uygulamalarını öğrenmek
  • 5 5 elde edilen teorik bilgileri, pratik uygulamalarda kullanmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1 Giriş ve Ödevlerin belirlenmesi
2.Hafta *
2 Termodinamik ve Faz Diagramları
3.Hafta *
3 Difuzyon
4.Hafta *
4 Yüzeyler ve arayüzeyler
5.Hafta *
5 Katılaşma
6.Hafta *
6 Ara sınav
7.Hafta *
7 Katılarda difüzyonlu faz dönüşümleri (Homojen ve Heterojen Çekirdeklenme)
8.Hafta *
8 Faz Dönüşüm Kinetikleri (Çekirdekleşme ve Büyüme)
9.Hafta *
9 Katılarda difüzyonsuz faz dönüşümleri
10.Hafta *
10 TTT diyagramları
11.Hafta *
11 Martenzitik Beynitik dönüşümler
12.Hafta *
12 Çökelme Sertleşmesi
13.Hafta *
13 Şekil bellekli alaşımlar
14.Hafta *
14 Ödev sunumu

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Vize : 35,000
  • 4 Ödev : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 28,00 28,00
Kısa Sınav 1 14,00 14,00
Final 1 28,00 28,00
Derse Katılım 1 42,00 42,00
Araştırma Sunumu 1 42,00 42,00
Toplam : 154,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00