Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE311 MALZEME KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ-II 0,00 4,00 2,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersde, öğrencilere malzeme karakterizasyonunda kullanılan ileri analiz yöntemleri anlatılacak ve herbir yöntem ile ilgili uygulamalar yaptırılacaktır. Kimyasal analizler, Mikroskopik analiz teknikleri (SEM, TEM, AFM), Faz analizi (XRD), Termal analizler (TGA, DTA, DSC), Partikül boyut analiz yöntemleri, Yoğunluk ve porozite ölçümü, UV-VIS ve FTIR teknikleri, temas açısı ölçümü gibi ileri analiz teknikleri genel hatlarıyla ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : 1. Malzeme Karakterizasyon Yöntemlerine Giriş<br />2. Malzeme Biliminde Analitik Teknikler<br />3. X-Işını Kırınımı (XRD analizi)<br />4. Kimyasal analiz Teknikleri (XRF analizi)<br />5. Taramalı/Geçirimli Elektron Mikroskobu (SEM/EDS/TEM analizi)<br />6. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM analizi)<br />7. Termal Analizler (TGA/DTA/DSC)<br />8. FTIR Spektroskopi<br />9. Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Ölçümü<br />10. Raman Spektroskopi<br />11. UV-Vis Spektroskopi<br />12. Tane Boyut Analizi<br />13. Yoğunluk ve Porozite Ölçümü
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Elements of X-ray Diffraction, by B.D. Cullity and S.R. Stock, 3rd Ed., Prentice Hall, 2001. <br />Electron Microscopy and Analysis, by P.J. Goodhew and F.J. Humphreys, 2nd Ed., Taylor & Francis, 1988.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders notları, sınavlar, ödevler ve malzeme karakterizasyonu laboratuarında malzeme karakterizasyonuna yönelik pratik bilgiler.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mücahit Sütçü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr. Mücahit Sütçü <br />Prof.Dr. Şerafettin Demiç <br />Prof.Dr. M.Özgür Seydibeyoğlu <br />Doç.Dr. Cem Tozlu <br />Doç.Dr. Fethullah Güneş <br />Doç.Dr. Hüsnügül Yılmaz Atay <br />Dr.Öğr.Üyesi Onur Ertuğrul <br />Öğr.Gör. Saadet Güler <br />Araş.Gör. Ahmet Yavaş <br />Araş.Gör. Metehan Atagür<br />Araş.Gör. Eyüp Yalçın <br />Araş.Gör. Merve Torman
Dersin Verilişi : Yüzyüze öğretme

  • 1 Haftalık raporlama yoluyla yazarak iletişim kurma becerisi
  • 2 İleri malzeme karakteriazasyon tekniklerini kullanarak malzeme özelliklerini analiz etme
  • 3 Malzeme karakterizasyon metotlarıyla ilgili bilgilerini kullanarak malzeme analizine yönelik problemleri çözme becerisi
  • 4 Malzeme karakterizasyonunda uygulanan ileri analiz tekniklerinin işletimine ve yorumlanmasına yönelik bilgilerin kazanımı
  • 5 İleri analiz tekniklerini malzeme bilimine ve mühendisliğine uygulama becerisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Introduction of Material Characterization
*Malzeme Karakterizasyonuna Giriş
2.Hafta *Malzeme Biliminde Analitik Teknikler
*Malzeme Biliminde Analitik Teknikler
3.Hafta *Thermal Analysis (TGA/DTA/DSC)
*Termal Analiz (TGA/DTA/DSC)
4.Hafta *Kimyasal Analiz Teknikleri (XRF Analizi)
*Kimyasal Analiz Teknikleri (XRF Analizi)
5.Hafta *Tane Boyut Analizi
*Tane Boyut Analizi
6.Hafta *Taramalı/Geçirimli Elektron Mikroskobu (SEM/TEM analizi)
*Taramalı/Geçirimli Elektron Mikroskobu (SEM/TEM analizi)
7.Hafta *1. Vize
*Vize
8.Hafta *Yoğunluk ve Porozite Ölçümü
*Yoğunluk ve Porozite Ölçümü
9.Hafta *Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM analizi)
*Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM analizi)
10.Hafta *Temas açısı ve Yüzey Gerilimi Ölçümü
*Contact Angle and Surface Tension Measurement
11.Hafta *2. Vize Sınav
*vize
12.Hafta *FT-IR Spektroskobi
*FT-IR Spektroskopi
13.Hafta *X-Ray Diffraction (XRD)
*X-Ray Diffraction (XRD)
14.Hafta *UV-Vis Spektroskopi
*UV-Vis Spektroskopi
15.Hafta *Final
*Final

  • 2 Final : 40,000
  • 3 Vize : 20,000
  • 4 Vize 2 : 20,000
  • 5 Rapor : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 3,00 9,00
Final 1 2,00 2,00
Laboratuvar 10 10,00 100,00
Teorik Ders Anlatım 10 8,00 80,00
Toplam : 193,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00