Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MEE242 DİNAMİK 2,00 2,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere rijit cisme etkiyen kuvvetleri hesaplama ve cismin hareketine neden olan etkileri belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Rijit cismin kinematiği (doğrusal ve eğrisel hareket, bağıl hareket, hareketin değişik koordinat sistemlerinde tanımlanması). Rijit cismin kinematiği (Newton'un ikinci hareket kanunu, iş-enerji ilişkisi ve impuls-momentum kavramları), Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği (ötelemeye ve dönmeye bağlı hareket, dönen eksenlere göre hareket, Coriolis etkisi). Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. R.C. Hibbeler. "Engineering Mechanics: Dynamics" 2. J.L. Meriam, L.G. Kraige. "Engineering Mechanics: Dynamics" 3. Ders notları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derste verilecek bilgiler, verilecek uygulamaya yönelik ödevler ve dönem projesi ile desteklenecek, quizler, vizeler ve final sınavıyla değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Ders anlatımı, sunum.

 • 1 Parçacığın hareketinde konum, hız ve ivme arasındaki ilişkileri belirleyebilme,
 • 2 Parçacık üzerine etkiyen kuvvetleri belirleyebilme,
 • 3 Bağıl hareket sonucu otaya çıkan kuvvetleri analiz edebilme,
 • 4 İş enerji, impuls-momentum gibi büyüklükler arasındaki ilişkileri belirleyebilme,
 • 5 Rijit cisimlerin düzlemsel hareketlerini analiz edebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dinamiğe giriş, temel kavramlar. Parçacığın kinematiği: konum ve yer değiştirme vektörleri ve doğrusal hareket.
2.Hafta *Parçacığın kinematiği: Düzlemde eğrisel hareket, Kartezyen koordinatlar, normal ve teğetsel koordinatlar, bağıl hareket kavramı.
3.Hafta *Parçacığın Kinematiği: Kutupsal koordinatlar. Kartezyen-silindirik ve küresel koordinatlarda uzay eğrisel hareket, rölatif hareket (ötelenen eksenler).
4.Hafta *Parçacığın Kinetiği: Kuvvet, kütle, ivme. Newton’un İkinci Yasası, Hareket Denklemi.
5.Hafta *Doğrusal Hareket ve Eğrisel Hareket
6.Hafta *Vize I
7.Hafta *İş ve Enerji, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji.
8.Hafta *İmpuls ve Momentum: Doğrusal İmpuls ve Doğrusal Momentum, Açısal İmpuls ve Açısal Momentum, Çarpışma.
9.Hafta *Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği: Öteleme, Dönme, Genel Hareket, Mutlak Hareket Analizi.
10.Hafta *Bağıl Hareket Analizi, Ani Dönme Merkezi, bağıl İvme, Dönen Eksenlerde Hareket.
11.Hafta *Vize II
12.Hafta *Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği: Öteleme.
13.Hafta *Sabit Eksen Etrafında Dönme ve Genel Hareketin denklemleri.
14.Hafta *Rijit Cisim için İş-Enerji, Impuls-Momentum Bağıntıları.

 • 1 Midterms : 20,000
 • 2 Assignment : 5,000
 • 3 Assignment 2 : 5,000
 • 4 Quizzes : 5,000
 • 5 Quizzes 2 : 5,000
 • 6 Midterms 2 : 20,000
 • 7 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 2 2,00 4,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Proje 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 2 8,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Quiz Hazırlık 2 2,00 4,00
Ev Ödevi 2 2,00 4,00
Toplam : 145,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00