Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MEE212 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRE TEORİSİ II 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilerin elektrik ve elektronik devreleri analiz yöntemleri konusunda temel kavramları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Alternatif akım devre analizi, sinüsoidler ve fazörler, sinüsoidal düzenli rejim analizi, alternatif akım güç analizi, üç-faz devreler, manyetik bağlı devreler, frekans cevabı, Laplace dönüşümleri, Fourier serileri, Fourier dönüşümleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Fundamentals of Electric Circuits. Third Edition by Matthew N.O. Alexand Charles K.& Sadiku. 2. Electric Circuits (9th Edition) by James W. Nilsson, Susan Riedel. 3. Ders notları ve sunumlar.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derste verilecek bilgiler, verilecek uygulamaya yönelik ödevler ve dönem projesi ile desteklenecek, quizler, vizeler ve final sınavıyla değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Ders anlatımı, sunum.

  • 1 alternatif akım elektrik devre analizi konusunda kuramsal ve matematiksel temeller sunmak
  • 2 elektrik devrelerinin frekans cevabı ve transfer fonksiyonları konusunda kuramsal ve matematiksel temeller sunmak
  • 3 Filitreleme kavramının öğrenilmesi ve hesaplarının yapılması.
  • 4 Fazör hesaplamanın öğrenilmesi.
  • 5 Kompleks güç kavramının öğrenilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, sinüsoidler ve fazörler, empedans ve admitans, frekans boyutunda Kirchoff kanunları, empedans kombinasyonları.
2.Hafta *Düğüm analizi ve çevre akımları analizi, süperpozisyon kuramı, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, alternatif akım OpAmp devreleri.
3.Hafta *Alternatif akım güç analizi: anlık ve ortalama güç, maksimum ortalama güç aktarımı, RMS değeri, görünür güç ve güç faktörü, kompleks güç, alternatif akım gücünün dönüşümü.
4.Hafta *üç fazlı devreler: dengelenmiş üç fazlı devreler, dengelenmiş yıldız-üçgen bağlantı şekilleri, dengesiz sistemlerde güç, dengesiz üç fazlı sistemler.
5.Hafta *Manyetik bağlı devreler: ortak indüktans, bağlı devrelerde enerji, doğrusal ve ideal transformatörler, üç fazlı transformatörler.
6.Hafta *Frekans cevabı: transfer fonksiyonu, desibel skalası, bode çizimleri, seri ve paralel rezonans.
7.Hafta *Filitreler: pasif filitreler (alçak geçirgen, yüksek geçirgen, band geçirgen filitreler), aktif filitreler (birinci dereceden alçak geçirgen, birinci dereced yüksek geçirgen ve band geçirgen filitreler).
8.Hafta *Laplace dönüşümleri: Laplace dönüşümünün tanımı, Laplace dönüşümlerinin özellikleri, ters Laplace dönüşümü.
9.Hafta *Laplace dönüşümlerinin devre uygulamaları, transfer fonksiyonu, konvulüsyon integrali.
10.Hafta *Yıl içi sınavı
11.Hafta *Fourier serileri: trigonometrik Fourier serileri, devre uygulamaları.
12.Hafta *Ortalama güç, RMS değeri, eksponansiyel Fourier serileri.
13.Hafta *Fourier Dönüşümü: tanım, özellikleri, devre uygulamaları.
14.Hafta *Parseval kuramı, Fourier ve Laplace dönüşümlerinin örnekler ile karşılaştırılması.
15.Hafta *Örnek problem çözümleri

  • 1 Midterms : 20,000
  • 2 Assignment : 10,000
  • 3 Quizzes : 10,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 4,00 16,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 2 2,00 4,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00