Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MEE211 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRE TEORİSİ I 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin elektrik ve elektronik devre çözümlemesi konusunda temel kavramları anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Gerilim, akım, Ohm kanunu, güç ve enerji, bağımlı ve bağımsız akım ve gerilim kaynakları. Kirchoff akım ve voltaj kanunları, seri ve paralel direnç, gerilim ve akım bölücüler, düğüm ve çevre akımı analizi, Tevenin ve Norton kuramları, süperpozisyon metodu, bobinler ve kapasitörler, RLC devre analizi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Fundamentals of Electric Circuits. Third Edition by Matthew N.O. Alexand Charles K.& Sadiku. 2. Electric Circuits (9th Edition) by James W. Nilsson, Susan Riedel. 3. Ders notları ve sunumlar.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derste verilecek bilgiler, verilecek uygulamaya yönelik ödevler ve dönem projesi ile desteklenecek, quizler, vizeler ve final sınavıyla değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Osman Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Lecture, presentations.

  • 1 direnç, kapasitör, bobin, gerilim ve akım kaynakları gibi temel devre elemanları hakkında bilgi edinme
  • 2 Devre analizi için önemli olan temel elektrik kanunlarını anlama ve uygulama becerisi kazanma
  • 3 En çok kullanılan devre analizi yazımları yardımı ile devre analizi yapabilme becerisi kazanma
  • 4 Thevenin ve Norton eşdeğer devre modellerinin geliştirilme tekniklerinin öğrenilmesi.
  • 5 Opamp prensiplerinin öğrenilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akım ve Gerilim Kavramları Güç ve Energy Devre Elemanları
2.Hafta *Ohm kanunu, düğümler, kollar ve döngüler, Kirchoff kuralları, seri ve paralel direnç, gerilim bölücüler, yıldız-üçgen dönüşümleri.
3.Hafta *Düğüm analizi, gerilim kaynakları ile düğüm gerilimi analizi.
4.Hafta *Çevre akımları analizi ve çevre akımları ile akım kaynakları.
5.Hafta *Doğrusallık özelliği, süperpozisyon ilkesi, kaynak dönüşümleri, Thevenin kuramı.
6.Hafta *Norton kuramı, Thevenin ve Norton kuramlarının türetimi, maksimum güç aktarımı.
7.Hafta *Operasyonel yükselteçler, Ideal OpAmp, eviren ve evirmeyen yükselteçler.
8.Hafta *Toplayıcı, fark alıcı yükselteçler, Kaskad Opamp devreleri ve analizi.
9.Hafta *Kapasite, seri ve paralel kapasiteler, bobin, seri ve paralel bobin devreleri.
10.Hafta *Yıl içi sınavı
12.Hafta *Kaynaksız seri RLC devreleri, seri RLC devreleri birim basamk cevabı.
13.Hafta *Paralel RLC devreleri birim basamk cevabı, ikinci mertebeden devreler
14.Hafta *İkinci mertebe OpAmp devreleri.

  • 1 Midterms : 25,000
  • 3 Quizzes : 10,000
  • 6 Proje : 20,000
  • 7 Final : 45,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 4,00 16,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Laboratuvar 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 2 2,00 4,00
Toplam : 85,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00