Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME372 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI 1,00 2,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel ölçümlerde yetkinlik, deneylere etkiyen faktörlere, hata ve sapmalara aşinalık. Öğrencinin hassas bir ölçüm için kendi deney düzeneğini kurabilmesi beklenir.
Dersin İçeriği : Ölçme tekniğinde temel kavramlar, gürültü, kalibrasyon, çözünürlük, hataların sınıflandırılması, sinyal karekteristiği, ve sistem davranışı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : R.S.Figliola, D.E.Beasley "Theory and Design for Mechanical Measurements", 4th Ed., 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : .
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ülker
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : .

  • 1 Temel enstrümantasyon ve ölçüm teknikleri konusunda pratik deneyim.
  • 2 Hata ve belirsizlik analizlerini anlayabilme ve deneysel çalışmalara uygulayabilme. yazılım.
  • 3 Veri analizi yöntem ve yazılımlarını anlama ve uygulama becerisi.
  • 4 Takım çalışması ve deney raporu yazabilme. öğrenilmesi
  • 5 Genel olarak makine mühendisliği alanındaki bir sisteme deneysel yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak ve laboratuvar uygulamalarını deneyimlemek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
*Giriş
2.Hafta *Deneylerde Görülen Hatalar, Hata Türleri
*Deneylerde Görülen Hatalar, Hata Türleri
3.Hafta *Belirsizlik Analizi, Belirsizliğin Yayınımı ve Belirsizliğin Çok Değişkenli Durumlarda Tarifi.
*Belirsizlik Analizi, Belirsizliğin Yayınımı ve Belirsizliğin Çok Değişkenli Durumlarda Tarifi.
4.Hafta *Normal Dağılım, Student t-dağılımı
*Normal Dağılım, Student t-dağılımı
5.Hafta *Chi-square Dağılımı
*Chi-square Dağılımı
6.Hafta *Regresyon Analizi
*Regresyon Analizi
7.Hafta *Deneyler
*Deneyler
8.Hafta *Deneyler
*Deneyler
9.Hafta *Deneyler
*Deneyler
10.Hafta *Deneyler
*Deneyler
11.Hafta *Deneyler
*Deneyler
12.Hafta *Deneyler
*Deneyler
13.Hafta *Deneyler
*Deneyler
14.Hafta *Deneyler
*Deneyler

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Ödev : 15,000
  • 3 Uygulama / Pratik : 20,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 6 2,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Laboratuvar 0 0,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 8 1,00 8,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 8 1,00 8,00
Ara Sınav Hazırlık 2 2,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 2 2,00 4,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Toplam : 84,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00