Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME382 SİSTEM ANALİZİ VE OTOMATİK KONTROL 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenci •fiziksel bir sistemin iç dinamiklerini ve giriş-çıkış ilişkişini blok diyagramları ve transfer fonksiyonları sayesinde modelleyebilecek, •temel geribeslemeli denetleyicileri oluşturabilecek ve kullanabilecek (P,PD, PI, PID), •denetleme sisteminin parametreleri ile sistemin kararlılığı, hassasiyeti, geçici rejim tutumu, izleme ve bozucu reddi kabiliyeti, ve paramtere hassasiyeti arasındaki ilişkiyi belirleyebilecek, •denetleyici parametrelerini zaman cevabına göre hassasiyet, göreceli kararlılık, ve cevap hızı için belirleyebilecek, •sistemin göreceli kararlılığını, cevap hızını, izleme hassasiyetini ve gürültü red kabiliyetini ölçmek/ayarlamak için denetleme sisteminin frekans cevabını belirleyebilecektir.
Dersin İçeriği : Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Denetleme sistemi bileşenleri. Geçici rejim cevabı. Kararlılık. Sürekli rejim cevabı ve hatası. Temel denetleme eylemleri ve denetleyicileri. Frekans cevabı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : R.C. Dorf, R.H. Bishop, “Modern Control Systems,” Pearson, 12th Edition, New Jersey, 2011. A. Tewari, “Modern Control Design with Matlab and Simulink,” Wiley, 1st Edition, England 2002. K. Ogata, “Modern Control Engineering,” Prentice Hall, 5th Edition, New Jersey, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, sınav, kısa sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Matematik, Fizik ve Dinamik dersleri altyapısı gerektirir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bir sistemin bileşenlerini lineer elemanlar olarak modelleme, ve asli ve bağlantı denklemlerinin yazılması kabiliyeti
  • 2 Blok diyagramı çizme ve transfer fonksiyonu elde etme kabiliyeti
  • 3 PID denetleyicisinin parametrelerini ayarlayabilme ve gerektiğinde kurma kabiliyeti
  • 4 Bir sistemin kararlılığını denetleme ve istenen kararlılık seviyesine göre parametreleri bulma kabiliyeti
  • 5 Denetleme aksiyonunun ve parametrelerinin hassasiyet üzerindeki etkilerini belirleme kabiliyeti
  • 6 Doğrusal sistemlerin frekans cevabını kavrayabilme kabiliyeti

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Denetleme Sistemlerine Giriş
2.Hafta *Laplace Dönüşümü
3.Hafta *Elektriksel ve Mekanik Bileşenler ile Sistem Dinamiği
4.Hafta *Hidrolik ve Termal Bileşenler ile Sistem Dinamiği
5.Hafta *Transfer Fonksiyonu, Blok Diyagramı, ve İşaret Akış Diyagramları
6.Hafta *Durum Değişkeni Modelleri
7.Hafta *Ara Sınav 1
8.Hafta *Geçici Rejim Cevabı, Denetleyici Parametreleri
9.Hafta *Geribeslemeli Denetleme, Denetleyicilerin Ayarlanması
10.Hafta *Doğrusal Geribeslemeli Sistemlerin Kararlılığı
11.Hafta *Root Locus Metodu
12.Hafta *Ara Sınav 2
13.Hafta *Frekans Cevabı
14.Hafta *Frekans Domeninde Kararlılık

  • 1 Vize : 20,000
  • 3 Quiz : 10,000
  • 4 Final : 50,000
  • 5 Vize 2 : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 2 8,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 2 8,00 16,00
Quiz Hazırlık 2 2,00 4,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00