Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME341 MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin sayısal çözüm metotlarını tanıması ve uygulama becerilerini artırmak
Dersin İçeriği : Cebirsel denklemlerin köklerini bulma, sayısal türev ve integral, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, eğri uydurma, optimizasyon
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gerald, C.F., Whewatley, P.O., Applied Numerical Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, 1984.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Dersle ilgili Sınıf dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 2)Haftalık Düzenli Teorik Dersler 3)Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 4)Uygulama olarak yapılacak olan problem çözümleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Levent Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Sayısal analiz yöntemlerinin kullanılma stratejilerini öğrenir
 • 2 Mühendislik açısından sayısal analizin kullanım alanlarını bilip seçebilir
 • 3 Analitik olarak çözemediği problemlere sayısal olarak bir yaklaşım getirirken bu yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olur
 • 4 Optimizasyon kavramının mühendislikte tasarımı nasıl sistematik hale getirdiğini öğrenir
 • 5 Analitik çözümü olmayan diferansiyel denklemlerde farklı yaklaşımlarla çözüme gidebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sayısal yöntemlere giriş, Matematiksel modelleme ve Sayısal yöntemlerde bilgisayar programlamanın gereklilikleri
2.Hafta *Hata analizi (Yaklaştırım ve yuvarlama hataları, Kesme hataları)
3.Hafta *Cebirsel denklemlerin kökleri: Kapalı yöntemler
4.Hafta *Cebirsel denklemlerin kökleri: Açık yöntemler
5.Hafta *Kök bulma problemlerinin Bilgisayar Uygulamaları
6.Hafta *Sayısal Türev
7.Hafta *Sayısal İntegral
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Kök bulma Sayısal türev ve integral ile ilgili mühendislik uygulamaları
10.Hafta *Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri: Euler, değiştirilmiş ve düzeltilmiş Euler yöntemleri, Runge-Kutta yöntemleri),
11.Hafta *lineer diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümü
12.Hafta *Diferansiyel denklem çözümlerinde Sonlu fark yöntemi
13.Hafta *Lineer denklem sistemleri: Matris yaklaşımları
14.Hafta *Optimizasyon

 • 1 Vize : 15,000
 • 2 Vize 2 : 15,000
 • 3 Ödev : 10,000
 • 4 Quiz : 10,000
 • 5 Proje : 10,000
 • 6 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 3,00 6,00
Ödev 7 1,00 7,00
Kısa Sınav 4 1,00 4,00
Proje 2 5,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 2 5,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 4 5,00 20,00
Toplam : 126,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00