Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME312 MAKİNA ELEMANLARI II 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Makina tasarımında statik, dinamik, mukavemet ve malzeme bilimi ve mühendisliği derslerinde edindiği bilgileri kulanabilirler 2. Tek veya karmaşık makina / mekanizma parça ve alt parçalarını görselleştirebilirler 3. Çeşitli yüklere maruz kalan makina elemanların ve yapısal parçaların gerilme ve birim uzamalarını üç boyutlu olarak formüle edip ve analiz yapabilirler 4. Makina elemanların analiz ve tasarımında çok boyutlu statik ve yorulma hasarı kriterlerini uygulayabilirler 5. Makina elemanların analiz ve tasarımında triboloji ve yağlama prensiplerini uygulayabilirler 6. Kaymalı ve yuvarlamalı yatakların analiz yapıp, seçimini veya tasarımı yapabilirler 7. Farklı geometrik özelliklere sahip mekanik güç ve hareket iletim elemanlarının analizini yapıp, tasarlayabilirler. 8. Alın, helisel, konik, sonsuz ve diğer dişli analizini yapıp, tasarlayabilirler 9. Esnek makina elemanlarının (kayışlar, zincirler, halatlar) analizini yapıp, tasarlayabilirler 10. Kavrama, fren ve kaplinlerin analizini yapıp, tasarlayabilirler
Dersin İçeriği : Makina Elemanlarına Giriş, Triboloji ve Yağlama, Yataklar, Kızaklar, Kaymalı Yataklar, Kaymalı Yataklar, Rulmanlar, Güç ve Hareket İletimi, Dişliler, Dişli Çeşitleri, Düz ve Helisel Dişliler, Konik Dişliler, Sonsuz Dişliler, Transmisyon, Dişli Kutuları, Esnek Makina Elemanları (Kayışlar, Zincirler, Halatlar), Kavramalar ve Frenler, Kaplinler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Kitabı Budynas, R. G., Nisbett, J. K. “Shigley’s Mechanical Engineering Design”, 10th Edition in SI Units, McGraw Hill, New York, 2015 Kaynaklar: • Deutschman, Michels and Wilson, Machine Design • Faires , V. M., Design of Machine Elements • Spotts , M. F., Design of Machine Elements  • Mott , R. L., Machine Elements in Mechanical Engineering  • Juvinall , R.C., Fundamentals of Machine Component Design • Dimarogonas, A Computer Aided Machine Design (1988) • Hartman , J.B., Machine Design • Phelan , R. H., Fundamentals of Mechanical Design • Slaymaker , R. R. Mechanical Design • Orlov, P. Fundamentals of Machine Design (1976) V. 1,2,3,4 • Norton, R.L. Machine Design an Integrated Approach • Hamrock, B. J., Jacobson, B., and Schmid, S. R. Fundamentals of Machine Elements  Kaynaklar (Türkçe): • Akkurt, M., Makina Elemenları, Cilt 1,2,3 • Okday, Ş., Makina Elemenları, Cilt 1,2,3,4 • Harzadın G./ Niemann, G., Makina Elemenları, Cilt 1,2,3,4 • Rende, H., Makina Elemanları Cilt 1 Babalık, F., Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Projeler, Sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ülker
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Makina tasarımında statik, dinamik, mukavemet ve malzeme bilimi ve mühendisliği derslerinde edindiği bilgileri kullanabilme
 • 2 Tek veya karmaşık makina / mekanizma parça ve alt parçalarını görselleştirme becerisi
 • 3 Çeşitli yüklere maruz kalan makina elemanların ve yapısal parçaların gerilme ve birim uzamalarını üç boyutlu olarak formüle ve analiz edebilme becerisi
 • 4 Makina elemanların analiz ve tasarımında çok boyutlu statik ve yorulma hasarı kriterlerini uygulama becerisi
 • 5 Makina elemanların analiz ve tasarımında triboloji ve yağlama prensiplerini uygulama becerisi
 • 6 Kaymalı ve yuvarlamalı yataklarını analiz etme, seçme ve tasarlama becerisi
 • 7 Farklı geometrik özelliklere sahip mekanik güç ve hareket iletimi elemanlarını analiz etme ve tasarlama becerisi
 • 8 Alın, helisel, konik, sonsuz ve diğer dişli mekanizmaları analiz etme ve tasarlama becerisi
 • 9 Esnek makina elemanlarını (kayışlar, zincirler, halatlar) analiz etme ve tasarlama becerisi
 • 10 Kavrama, fren ve kaplinlerin analiz ve tasarımı becerisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Makina Elemanları, Triboloji ve Yağlama, Yataklar, Kaymalı Yataklar ve Kızaklar
2.Hafta *Kaymalı Yataklar
3.Hafta *Kaymalı Yataklar, Rulmanlar
4.Hafta *Rulmanlar
5.Hafta *Güç ve Hareket İletimi
6.Hafta *Dişliler ve Dişli Tipleri
7.Hafta *Düz ve Helisel Dişliler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Düz ve Helisel Dişliler
10.Hafta *Konik Dişliler
11.Hafta *Sonsuz Dişliler, Transmisyon, Dişli Kutuları
12.Hafta *Transmisyon, Dişli Kutuları, Esnek Makina Elemanları (Kayışlar, Zincirler, Halatlar)
13.Hafta *Esnek Makina Elemanları (Kayışlar, Zincirler, Halatlar)
14.Hafta *Kavramalar ve Frenler

 • 1 Vize : 30,000
 • 4 Final : 50,000
 • 5 Proje : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Proje 2 18,00 36,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 134,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00