Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE310 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnşaat mühendisliği alanına giren konularda, her yıl kamu ve bazı özel bütçelerin oldukça büyük bir kesiminin harcandığı dikkate alınır ve bu harcamalara esas kararların büyük bir bölümünde ise, kararların verilmesinde yetkili mercilere inşaat mühendislerinin büyük etkisi olduğu düşünülerek, mühendislik öğrencilerini bu konuda bilgilendirmek, Bu derste verilen bilgi ve yöntemlerle, gerek büyük altyapı projeleri çerçevesinde kamu kaynaklarının harcama sorumluluğunu üstlenen mühendislere, gerekse kendi kaynaklarını, yüklenicilik, yapı malzemesi üretimi gibi alanlarda değerlendirecek mühendislere yardımcı olmak ve onları yönlendirmek.
Dersin İçeriği : Mühendislik ekonomisinin amaçları. Mühendislik ekonomisinin temel kavramları Mühendislik ekonomisinde zamanın etkisi Ekonomik analiz parametreleri Mühendislik işlemlerinin planlamasında zamanın etkisi .
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Notları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödev, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Genel ekonomik kavramları bilir
  • 2 Para zaman ilişkisi hesaplamalarını bilir
  • 3 Proje maliyet ve faydalarını hesaplayabilir
  • 4 Proje fizibilite raporu hazırlayabilir.
  • 5 Çevresel etki değerlendirme raporlarını bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Genel Giriş, Dersin Amacı, Kaynaklar
2.Hafta * Temel Kavramlar
3.Hafta * Zamanın Etkisi: - Eko. Analiz Parametreleri - Zaman İçinde Değer Eşitlikleri
4.Hafta *Zamanın Etkisi: Mühendislik İşlerinin Planlanmasında Zaman Unsuru (CPM
5.Hafta *Zamanın Etkisi: Mühendislik İşlerinin Planlanmasında Zaman Unsuru (CPM
6.Hafta *Zamanın Etkisi: Mühendislik İşlerinin Planlanmasında Zaman Unsuru (CPM
7.Hafta * Eko. Kıyaslama Esasları, Faydalar
8.Hafta *Eko. Kıyaslama Esasları, Faydalar
9.Hafta *Eko. Kıyaslama Esasları, Faydalar
10.Hafta *Eko. Kıyaslama Esasları, Faydalar
11.Hafta *Eko. Kıyaslama Esasları, Faydalar
12.Hafta * Maliyet Paylaşımı
13.Hafta *Maliyet Paylaşımı
14.Hafta *Maliyet Paylaşımı
15.Hafta *Maliyet Paylaşımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 32,00 64,00
Ödev 3 8,00 24,00
Final 1 20,00 20,00
Toplam : 108,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00