Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE330 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3,00 1,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Ulaştırma ve trafik mühendisliğinde temel tanımlar ve ulaştırma sistemlerinin sınıflandırılması 2. Araç karakteristiklerinin karayolu tasarımı üzerindeki etkilerinin incelenmesi 3. Karayolu tasarımında güzergah belirleme, yatay ve düşey kurb tasarımı ve hacim hesaplamaları
Dersin İçeriği : Ulaştırma sistemlerine giriş. Araç karakteristikleri, frenleme sistemleri, duruş ve geçiş görüş mesafeleri. Karayolu tasarım süreçleri , tasarım kodları, güzergah seçimi, Karayolunun geometrik tasarımı. Yatay ve düşey kurb tasarımı. Hacim hesaplamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, 201 1, Fred L. Mannering,, Scott S. Washburn, ISBN-13: 978-1118120149 ISBN-10: 1118120140 Edition: 5th<br /><br />2. Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality, 2014, Athanassios Nikolaides, ISBN-13: 978-1466579965 ISBN-10: 146657996X Edition: 1st
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1 Final sınavı 1 tane ara sınav 8 tane ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Oruç Altıntaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrencilerin, ulaştırma mühendisliği sistemlerini anlayabileceklerdir.
  • 2 Öğrenciler, ulaştırma mühendisliğine trafik akış prensiplerini uygulayabilir olacaklardır.
  • 3 Öğrenciler, ulaştırma mühendisliği alanında pratikte karşılaşabilecekleri durumları tasarlama ve yürütme becerisi kazanacaklardır.
  • 4 Öğrenciler, analiz ve veri yorumlama için gerekli olan nümerik-istatistiksel metotları sınama becerisi kazanacaklardır.
  • 5 Öğrenciler, ulaştırma tesislerinin planlanması ve tasarlanmasında gereken temel kavramları anlayabileceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ulaştırma mühendisliğine giriş
2.Hafta *Araç karakteristikleri, frenleme sistemi, duruş ve geçiş görüş mesafesi hesaplamaları
3.Hafta *Araç karakteristikleri, frenleme sistemi, duruş ve geçiş görüş mesafesi hesaplamaları
4.Hafta *Karayolu tasarımı: Yatay kurb tasarımı
5.Hafta *Karayolu tasarımı: Yatay kurb tasarımı
6.Hafta *Dever hesaplamaları, bileşik ve ters kurblar
7.Hafta *Dever hesaplamaları, bileşik ve ters kurblar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Dever hesaplamaları, bileşik ve ters kurblar
10.Hafta *Yatay kurblarda görüş mesafesi
11.Hafta *Düşey kurb tasarımı
12.Hafta *Düşey kurb tasarımı
13.Hafta *Hacim hesaplamaları
14.Hafta *Hacim hesaplamaları
15.Hafta *Hacim hesaplamaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 30,00 30,00
Ödev 8 10,00 80,00
Final 1 40,00 40,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00