Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE372 TEMEL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1.Zemin mekaniği temel prensiplerinin ve zemin araştırması metodlarının öğretilmesi. 2.zemin basıncı problemlerinin öğretilmesi. 3.Farklı temel sistem tiplerinin ve amaçlarının öğretilmesi. 4.Yüzeysel temellerin analiz ve tasarımının öğretilmesi. 5.Kazıklı ve keson temellerin analiz ve tasarımının öğretilmesi. 6.Farklı zemin durumların için farklı temel sistemlerinin elverişliliğinin değerlendirilmesinin öğretilmesi. 7.Temel sistemlerinin tasarımı ve inşaası için gerekli altyapının nasıl hazırlanacağının öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Zemin araştırması ve numune alma. Zeminlerin gerilme dağılımı. Yapılarda oturma ve zeminlerin taşıma kapasitesi. Temel mühendisliğinin genel ilkeleri. Yüzeysel ve derin temeller. Yatay toprak basıncı. Dayanma yapıları, destekli kazı ve şevlerin stabilitesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Principles of Foundation Engineering, Braja M. Das, 6th Edition, 2007. Foundation Design, Principles and Practices, Coduto, Prentice Hall Inc., 2001. Soil Mechanics and Foundations, Muni Budhu, John Wiley & Sons Inc., 1999
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İlk 15 dakikalık bölümde önceki dersin kısa bir özeti yapılır O günkü ders hakkında genel bilgi verilir. Konu anlatımı yapılır ve sınıf içi uygulamalar gerçekleştirilir. Öğrencilerden ilgili konuyla ilgili haftalık rapor hazırlamaları istenir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, zemin gücü ve oturmaya bağlı olarak temel sistemlerinin çözümünü yapabilme becerisine sahip olacaklardır
  • 2 Öğrenciler, en uygun ve etkili temel sistemini güvenlik, ekonomi ve yönetmelik şartlarına uygun olarak seçme becerisine sahip olacaklardır
  • 3 Öğrenciler, geoteknik saha araştırmasının ve rapor yazımının temel ilkelerini tanıma becerisine sahip olacaklardır
  • 4 Öğrenciler, derste edindikleri bilgi ve beceriyi gerçek dünyadaki tasarım problemleriyle ilişkilendirebilme becerisine sahip olacaklardır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Zemin mekaniği prensipleri
*-
*-
*-
*-
2.Hafta *Zemin araştırması metodları
*-
*-
*-
*-
3.Hafta *Sükunetteki toprak basıncı
*-
*-
*-
*-
4.Hafta *Elastik - plastik denge durumu
*-
*-
*-
*-
5.Hafta *Aktiv ve pasiv toprak basıncı
*-
*-
*-
*-
6.Hafta *Taşıma gücü konsepti
*-
*-
*-
*-
7.Hafta *Ara sınav I
*-
*-
*-
*-
8.Hafta *Temellerin fonksiyonları
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *Kazı metodları ve destekler
*-
*-
*-
*-
10.Hafta *Kumda temeller
*-
*-
*-
*-
11.Hafta * Kilde temeller
*-
*-
*-
*-
12.Hafta *Temeller
*-
*-
*-
*-
13.Hafta *Kazıklı temeller ve kesonlar
*-
*-
*-
*-
14.Hafta *Kazıklı temeller ve kesonlar
*-
*-
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Ödev 3 9,00 27,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 4 12,00 48,00
Vize 2 2,00 4,00
Ara Sınav Hazırlık 2 20,00 40,00
Toplam : 131,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00