Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE371 ZEMİN MEKANİĞİ 3,00 0,00 2,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1. Zeminle ilgili güncel hayatta karşılaşılan problemleri tanımak 2. Zeminlerin fiziksel, mekanik özelliklerini bilmek ve zeminin davranışındaki önemini kavramak 3. Zemin mekaniği deneylerinin yapılışı ve deney sonuçlarını yorumlama bilgi ve beceriye sahip olmak 4. Karşılaşılan zemin problemlerini tasarlama ve çözme becerisi kazanmak 5. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, deneylerde ve tasarımlarda modern yöntemleri kullanmak
Dersin İçeriği : Zeminlerin oluşumu ve sınıflandırılması. Granüler ve kohezyonlu zeminlerin fiziksel özellikleri. Zeminlerde su akımı, gerilme dağılımı, deformasyon analizi ve zeminlerin direnci. Arazi deneyleri teknikleri. Laboratuvar testleri ile zemin özelliklerinin belirlenmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. An Introduction to Geotechnical Engineering, 2nd Edition, R.D Holtz and W. D. Kovacs, 2010 2. Soil Mechanics and Foundations, Muni Budhu, John Wiley & Sons Inc., 1999 3. Understanding Soil Mechanics – Lab Manual by Jack Roberts, Delmar Publishers, 1996 4. Soil Mechanics, 5th or 6th Edition by R.F. Craig, Chapman & Hall 5. Principles of Geotechnical Engineering by B.M.Das, PWS Publishin Co., 1993
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İlk 15 dakikalık bölümde önceki dersin kısa bir özeti yapılır O günkü ders hakkında genel bilgi verilir. Konu anlatımı yapılır ve sınıf içi uygulamalar gerçekleştirilir. Öğrencilerden ilgili konuyla ilgili haftalık rapor hazırlamaları istenir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU
Dersin Verilişi : Yüz yüze anlatım ve laboratuar uygulamaları

  • 1 Zemin sınıflarını ve zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini tanıma becerisi
  • 2 Zemin deneyleri yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becersi
  • 3 Zeminlerin yapılarda oluşturabileceği problemlerin ne olduğunu belirleme becerisi
  • 4 Gelişen teknoloji ile birlikte daha pratik ve/veya verimli yöntemlerin ortaya çıkabileceğini belirleme becerisi
  • 5 Deneylerde ve hesaplamalarda çağın gerektirdiği yöntemleri ve araçları açıklama becerisi
  • 6 Dersle ilgili mesleki ve etik değerleri ifade etme becerisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, Sınıflandırma
2.Hafta *Tanımlar, Sıkıştırma
3.Hafta *Efektif Gerilme, Zeminde su
4.Hafta *Akım ağları
5.Hafta *Akım ağları
6.Hafta *1-D sıkışma, 1-D Oturma
7.Hafta *1-D Oturma, Konsolidasyon
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta * Konsolidasyon, 3-D Oturma
10.Hafta *3-D Oturma, Oturma Oranı
11.Hafta *Zeminlerin kayma mukavemeti
12.Hafta *Zeminlerin kayma mukavemeti
13.Hafta *Lateral earth pressures
14.Hafta *Yanal zemin basıncı
15.Hafta *Şev stabilitesi
*-
*-
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 15,00 15,00
Ödev 10 5,00 50,00
Final 1 20,00 20,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Toplam : 141,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00