Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE101* TÜRK DİLİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki diller. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2006. 2. Korkmaz, Zeynep; vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz Anlatım, Tartışma, Gezi, Örnek edebi metinler üzerinde çalışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ...
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Esra Akyol
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Hibrit

 • 1 Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilir.
 • 2 Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilir.
 • 3 Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt edebilir.
 • 4 Okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru çözümleyebilir.
 • 5 Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilir.
 • 6 Türkçe’nin tarihî geçmişini ve yeryüzündeki diller arasındaki yerini saptayabilir.
 • 7 Cümle ve anlam bilgisi ile ilgili kavramları açıklayabilir.
 • 8 Dil kullanımındaki yanlışları kavrayıp örnek metinler üzerinde gösterebilir.
 • 9 Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı bir düşünce alışkanlığını geliştirebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dil-kültür ilişkisi
2.Hafta *Türk kültürü ve Türkçe
3.Hafta *Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri
4.Hafta *Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devreleri
5.Hafta *Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları
6.Hafta *Türkçede sesler ve sınıflandırılması
7.Hafta *Türkçenin ses özellikleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Türkçede kelime yapısı
10.Hafta *Türk dilinin yapım ve çekim ekleri
11.Hafta *Örnek metinler üzerinde çalışma
12.Hafta *İmlâ kuralları ve uygulaması
13.Hafta *Noktalama işaretleri ve uygulaması
14.Hafta *Örnek metinler üzerinde çalışma
15.Hafta *Genel Tekrar

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 59,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00