Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME203 DEVRE TEORİSİ 3,00 1,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : English
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı elektrik-elektronik devre kuramında kullanılan analiz yöntemlerini ve kuralları öğretmek, ve temel devre kurma becerilerini öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Gerilim, akım, Ohm's kanunu, güç ve enerji. Bağımlı ve bağımsız akım ve gerilim kaynakları, Kirchhoff’un akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel dirençler, gerilim ve akım bölücüler. Düğüm gerilimleri ve çevre akımları, Thevenin ve Norton, superposizyon analiz yöntemleri. Bobin ve kapasite, RLC devre analizi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Fundamentals of Electric Circuits. Third Edition by Matthew N.O. Alexand Charles K.& Sadiku Electric Circuits (9th Edition) by James W. Nilsson, Susan Riedel
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders sunumları, laboratuvar deneyleri, ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ---
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Onan Güren
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersi veren: Asst. Prof. Dr. Yalcin Isler Araştırma görevlisi: Ozlem Karabiber
Dersin Verilişi : Sunum, Laboratuvar

  • 1 Temel elektrik devre elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Elektrik devre çözüm yöntemlerini öğrenmek
  • 3 Temel elektriksel büyüklükleri ölçebilmek
  • 4 Küçük ölçekli elektrik devrelerini kurup test edebilmek
  • 5 Laplace dönüşümleri ile devre analizi yöntemlerini öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Giriş, İçerik ve dersin diğer derslerle ilişkisi
2.Hafta Yük, Akım, Gerilim, Güç, Enerji
Labnoratuvar kuralları ve cihazları
3.Hafta Dirençler, Eşdeğer dirençler, Bölücü kuralları
Deney
4.Hafta Doğrusal Devre Analizi: Düğüm Gerilimleri Yöntemi
Deney
5.Hafta Doğrusal Devre Analizi: Çevre Akımları Yöntemi
Deney
6.Hafta Doğrusal devre analizi: Doğrusallık, Süper pozisyon, Kaynak dönüşümü
Deney
7.Hafta Thevenin ve Norton Teoremleri
Deney
8.Hafta Örnek problem çözümü
Deney
9.Hafta Vize sınavı ve soru çözümleri
Deney
10.Hafta Inductor and capacitor
Deney
11.Hafta Doğru akım RLC devre analizleri
Deney
12.Hafta Alternatif akım RLC devre analizleri
Deney
13.Hafta Anahtarlamalı devre analizleri
Deney
14.Hafta Örnek devre çözümleri
Telafi deneyi
15.Hafta Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 4,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Laboratuvar 15 1,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 24,00 24,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00