Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME321 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını açıklamak ve mühendislik sistem ve işlemleri ile ilgili örnek veya problemlerin analiz edilebilmesi veya çözülebilmesi için gerekli temel bilgiyi aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriğinde, durgun ve akar haldeki akışkanlar üzerine etki eden kuvvetler, akışkanların katı cisimlerle etkileşimi ve akışkan akışının üzerine basitleştirmeler gibi akışkanlar mekaniğinin (akışkan statiği ve dinamiği) temel kavramları bulunmaktadır. Bu temellerin bazı mühendislik sistemlerine uygulanması da kapsanmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabı: Zorunlu degildir. Kaynaklar:Munson et al. Fundamentals of Fluid Mech., 6th-8th ed.,Wiley<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Quiz, sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Umut Ceyhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını anlayabilmek
  • 2 Akışkanlar mekaniğine ait temel problemleri anlayabilmek ve olası çözüm yolları sunabilmek
  • 3 Akışkanlar mekaniği konusunda kuram ve uygulama arasındaki bağlantıyı anlayabilmek
  • 4 Akışkanlar mekaniğinde kullanılan temel ölçüm yöntemlerini anlayabilmek ve uygulayabilmek
  • 5 Herhangi bir kompleks akış sistemini analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akışkanlar mekaniğine giriş
2.Hafta *Akışkan çeşitleri ve akışkanın şekil değiştirmesi
3.Hafta *Basınç ve akışkan statiği
4.Hafta *Akışkan taşıyan yapılardaki kuvvetler
5.Hafta *Akışkan kinematiği
6.Hafta *Akışkan kinematiği
7.Hafta *Ara sınav 1
8.Hafta *Sürtünmesiz akış, Bernoulli denklemi
9.Hafta *Sürtünmesiz akış, Bernoulli denklemi
10.Hafta *Akış sistemlerinin momentum analizi
11.Hafta *Boyut analizi ve modelleme
12.Hafta *Ara sınav 2
13.Hafta *Akışkan akışının diferansiyel analizi
14.Hafta *Akışkan akışının diferansiyel analizi

  • 1 Vize : 30,000
  • 3 Final : 40,000
  • 4 Kısa Sınav : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 12 4,00 48,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Quiz Hazırlık 6 3,00 18,00
Toplam : 157,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00