Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME311 MAKİNA ELEMANLARI I 2,00 2,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Makina tasarımında statik, dinamik, mukavemet ve malzeme bilimi ve mühendisliği derslerinde edindiği bilgileri kulanabilirler. 2. Tek veya karmaşık makina / mekanizma parça ve alt parçalarını görselleştirebilirler. 3. Çeşitli yüklere maruz kalan makina elemanların ve yapısal parçaların gerilme ve birim uzamalarını üç boyutlu olarak formüle edip ve analizini yapabilirler. 4. Makina elemanlarının analiz ve tasarımında çok boyutlu statik ve yorulma hasarı kriterlerini uygulamabilirler. 5. Yapısal bağlantılarının analizini yapıp ve tasarlayabilirler. 6. Geometrik özelliklere sahip çeşitli elemanları taşıyan güç aktarım elamanı olan millerin analizini yapıp ve tasarlayabilirler 7. Mekanik yayların analizini yapıp ve tasarlayabilirler. Makina tasarımı uygulamaları için tolerans analizi yapıp ve uygun toleransları seçebilirler.
Dersin İçeriği : Makina mühendisliği tasarımına giriş, tasarımda malzeme, gerilme analizi, eğilme analizi, statik tasarım kriterleri (sabit yüklemeler), yorulma tasarım kriterleri (değişken yüklemeler), makina elemanlarına giriş, mil ve mil bileşenlerin tasarımı (kamalar, kamalı miller, pimler, pernolar), toleranslar ve geçmeler, çözülebilen bağlama elemanları (vidalar, cıvata, somun bağlantıları), çözülemeyen bağlama elemanları (perçin, kaynak, lehim, yapıştırma), mekanik yayların tasarımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Kitabı Budynas, R. G., Nisbett, J. K. “Shigley’s Mechanical Engineering Design”, 10th Edition in SI Units, McGraw Hill, New York, 2015 Kaynaklar: • Deutschman, Michels and Wilson, Machine Design • Faires , V. M., Design of Machine Elements • Spotts , M. F., Design of Machine Elements  • Mott , R. L., Machine Elements in Mechanical Engineering  • Juvinall , R.C., Fundamentals of Machine Component Design • Dimarogonas, A Computer Aided Machine Design (1988) • Hartman , J.B., Machine Design • Phelan , R. H., Fundamentals of Mechanical Design • Slaymaker , R. R. Mechanical Design • Orlov, P. Fundamentals of Machine Design (1976) V. 1,2,3,4 • Norton, R.L. Machine Design an Integrated Approach • Hamrock, B. J., Jacobson, B., and Schmid, S. R. Fundamentals of Machine Elements  Kaynaklar (Türkçe): • Akkurt, M., Makina Elemenları, Cilt 1,2,3 • Okday, Ş., Makina Elemenları, Cilt 1,2,3,4 • Harzadın G./ Niemann, G., Makina Elemenları, Cilt 1,2,3,4 • Rende, H., Makina Elemanları Cilt 1 Babalık, F., Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Projeler, Sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ülker
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Makina tasarımında statik, dinamik, mukavemet ve malzeme bilimi ve mühendisliği derslerinde edindiği bilgileri kullanabilme
 • 2 Tek veya karmaşık makina / mekanizma parça ve alt parçalarını görselleştirme becerisi
 • 3 Çeşitli yüklere maruz kalan makina elemanların ve yapısal parçaların gerilme ve birim uzamalarını üç boyutlu olarak formüle ve analiz edebilme becerisi
 • 4 Mekanik bileşenlerin analiz ve tasarımında çok boyutlu statik ve yorulma hasarı kriterlerini uygulama becerisi.
 • 5 Yapısal bağlantıları analiz etme ve tasarlama becerisi
 • 6 Geometrik özelliklere sahip çeşitli elemanları taşıyan güç aktarım elamanı olan milleri analiz etme ve tasarlama becerisi
 • 7 Mekanik yayları analiz etme ve tasarlama becerisi
 • 8 Makina tasarımı uygulamaları için tolerans analizi yapabilme ve uygun toleransları belirleyebilme becerisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Makina Mühendisliği Tasarımına Giriş, Tasarımda Malzeme Seçimi
2.Hafta *Tasarımda Malzeme, Gerilme Analizi
3.Hafta *Gerilme Analizi
4.Hafta *Gerilme Analizi, Eğilme
5.Hafta *Eğilme Analizi
6.Hafta *Statik Tasarım Kriterleri
7.Hafta *Ara Sınav - Yorulma Tasarım Kriterleri (Değişken Yüklemeler)
8.Hafta *Yorulma Tasarım Kriterleri (Değişken Yüklemeler)
9.Hafta *Yorulma Tasarım Kriterleri (Değişken Yüklemeler)
10.Hafta *Makina Elemanlarına Giriş, Mil ve Mil Bileşenlerin Tasarımı
11.Hafta *Mil ve Mil Bileşenlerin Tasarımı (Kamalar, Kamalı Miller, Pimler) , Toleranslar ve Geçmeler
12.Hafta *Çözülebilen Bağlama Elemanları (Vidalar, Cıvata - Somun Bağlantıları)
13.Hafta *Çözülemeyen Bağlama Elemanları (Perçin, Kaynak, Lehim, Yapıştırma)
14.Hafta *Mekanik Yayların Tasarımı

 • 1 Vize : 30,000
 • 4 Final : 50,000
 • 5 Proje : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Proje 2 20,00 40,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00