Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SU207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Akışkanların davranış ve doğasını anlamak ve kavramak. Akışkanlar Mekaniği bilgisini balıkçılık uygulamalarına aktarmak. Yetiştiricilik için proje planlamak, pompaj tesisi ve havuzlar tasarlamak. Açık kanallarda ve borularda debi ölçmek. Balıkçılık donamları için Akışkanlar Mekaniği ile ilgili fizik kanunlarını formüle etmek.
Dersin İçeriği : Akışkanlar Mekaniğinin Temel Prensipleri, Akışkanların Viskozitesi, Basınç Ölçümü, Batmış Düz ve Kavisli Yüzeyler Üzerindeki Kuvvetler, Yüzerlik ve Stabilite, Akışkan Akımları ve Bernoulli Eşitliği, Genel Enerji Eşitliği, Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı Akım Tipleri, Debi ve Hız Ölçümü, Pompalar ve Borular, Sürükleme ve Kaldırma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabı: Yok Yardımcı Kitaplar: Ertuğrul, N., “Akışkanlar Mekaniği Çözümlü Problemleri, Bölüm 1”, 3.baskı, D.E.Ü. Müh. Fak. Basım Ün.., (1998) Güney, Ş. G., “ Çözümlü Örneklerle Akışkanlar Mekaniği”, 3.baskı, D.E.Ü. Müh. Fak. Basım Ün.., (1998) Ilgaz, C., Karahan, M. E., Bulu, A., “Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri”, Çağlayan Kitabevi., (2000) Uz, E., Akdeniz, C., “Açık Kanallarda ve Kapalı Borularda Debi (Verdi) Ölçme Yöntemleri”, E.Ü. Su Ürünleri Fak., (1986) Young, D.F., Munson, B.R., Okiishi, T.H., “ A Brief Introduction to Fluid Mechanics”, John Wiley and Sons, Inc., USA (1997)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yoktur
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Şensurat Genç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yoktur
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Öğrenci akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ile sucul ortam arasında ilişki kurabilecektir.
  • 2 Öğrenci balıkçılık sektöründe basit fizik kanunlarını kullanarak bir proje planlayabilecektir.
  • 3 Öğrenci balıkçılık teknolojisi ile akışkanlar mekaniği kanunları arasındaki ilişkileri anlayabilecektir.
  • 4 Öğrenci farklı dallardaki diğer mühendislerle tartışabilecektir.
  • 5 Öğrenci bilgisini deniz ve içsularda su hızı ve debisi ölçmek, pompaj tesisi planlamak ve kurmak için kullanabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akışkanlar Mekaniğinin Temel Prensipleri
2.Hafta *Akışkanların Viskozitesi
3.Hafta *Basınç Ölçümü-1
4.Hafta *Basınç Ölçümü-2
5.Hafta *Batmış Düz ve Kavisli Yüzeyler Üzerindeki Kuvvetler
6.Hafta *Ara Sınav
7.Hafta *Yüzerlik ve Stabilite
8.Hafta *Akışkan Akımları ve Bernoulli Eşitliği-1
9.Hafta *Akışkan Akımları ve Bernoulli Eşitliği-2
10.Hafta *Genel Enerji Eşitliği
11.Hafta *Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı Akım Tipleri
12.Hafta *Debi ve Hız Ölçümü-1
13.Hafta *Debi ve Hız Ölçümü-2
14.Hafta *Pompalar ve Borular
15.Hafta *Sürükleme ve Kaldırma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 6 2,00 12,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 2 10,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 2 10,00 20,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 2 2,00 4,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Ev Ödevi 1 5,00 5,00
Toplam : 89,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00