Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL532 ÇAĞDAŞ KITA FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, günümüz kıta felsefesinde doğrudan rol oynayan Husserl, Heidegger, Derrida, Foucault, Agamben, Nancy gibi 20. yüzyıl filozoflarımım yanı sıra, 20. yüzyıldaki çağdaş tartışmalara etkide bulunduğu ölçüde yine kıta felsefe geleneğinden gelen Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel, Alman idealizmi gibi filozofları eleştirel biçimde ele almaktır.
Dersin İçeriği : 1.Analitik ve kıta felsefesi arasındaki ayrım. 2.Analitik-kıta ayrımının tarihsel ar planı. 3. Kıta felsefesinin temel kavramları. 4. Analitik-kıta felsefesi ayrımında Kant'ın bir dönüm noktası olması. 5. Merkezi bir figür olarak Heidegger. 6. Felsefede kıta felsefesi yaklaşımının eleştirisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Varlık ve Zaman, Heidegger, çev. Kaan Öktem, Agora Kitaplığı, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, kıta felsefesi ile analitik felsefe arasındaki ayrımı öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler, kıta felsefesi ile analitik felsefe arasındaki ayrımın tarihsel bağlamını öğrenirler.
  • 3 Öğrenciler, HEidegger, Derrida, Agamben gibi temel kıta felsefecilerinin ana metinlerini analiz etmeyi öğrenirler.
  • 4 Öğrenciler, kıta felsefesi metinlerinin nasıl bir yaklaşımla okunması ve yorumlanması gerektiğini öğrenirler.
  • 5 Öğrenciler temel kıta felsefesi kavramlarına hakim olurlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kıta felsefesinin felsefe tarihindeki yeri
2.Hafta *Analitik felsefe Kıta felsefesi ayrımının tarihi 1
3.Hafta *Analitik-Kıta felsefesi ayrımının tarihi 2
4.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 1:
Kant 1
5.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 2:
Kant 2
6.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 3: Hegel 1
7.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 4: Hegel 2
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 5: Husserl 1
10.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 6: Husserl 2
11.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 7: Heidegger 1
12.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 8: Heidegger-2
13.Hafta *Kıta felsefecilerinin metinlerinin analizi 9: Heidegger 3

14.Hafta *Genel değerlendirme ve tartışma

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00