Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL533 ÇAĞDAŞ FRANSIZ FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, ilk olarak 20. Yüzyılda öne çıkan Fransız felsefesinin genel özelliklerini kavramak, ikinci olarak da Fransız felsefesinde her alanda önemli tartışmalara yol açmış Gilles Deleuze’ün felsefe tarihine ilişkin temel problemlere ve çağdaş dünyanın problemlerine bakışını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği : Çağdaş Fransız Felsefesi’ne genel bir bakış. Çağdaş Fransız felsefesinde Gilles Deleuze’ün yeri. Gilles Deleuze’ün felsefe tarihine ilişkin okumaları. Gilles Deleuze’a göre felsefe, bilim ve sanat. İçkinlik düzlemi kavramının yaratım edimine katkısı. Kavram, önerme ve duyum. Düşünce imgesi nedir? Düşüncenin kendi ortaya koyuş yolları.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Descombes, Vincent, Modern Fransız Felsefesi, çev.Aziz Yardımlı, (İdea Yayınlarıı,1993). Deleuze, Gilles & Guattari Felix, Felsefe Nedir?, çev. Turhan Ilgaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995. Deleuze, Gilles, Leibniz Üzerine Beş Ders, çev. Ulus Baker, Kabalcı yayınevi, İstanbul, 2007. Deleuze, Gilles, Bergsonculuk, çev. Hakan Yücefer, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2005. Deleuze, Gilles, Kant Üzerine Dört Ders, çev. Ulus Baker, Öteki Yayınevi, Ankara, 2000. Deleuze, Gilles, Kant’ın Eleştirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, Payel Yayınları, İstanbul, 1995. Deleuze, Gilles, Spinoza Üzerine On Bir Ders, çev. Ulus Baker, Öteki Yayınevi, Ankara, 2000. Deleuze, Gilles, Müzakereler, çev. İnci Uysal, Norgunk Yayıncılık, İstanbul, 2006. Deleuze, Gilles, Difference and Repetiton, trans. Paul Patton, Columbia University Press, New York, Athlone, 1994. Sütcü, Özcan Yılmaz, Gilles Deleuze’de Bir İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, ES yayınları, İstanbul, 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, felsefede önemli bir konuma sahip olan Çağdaş Fransız Felsefesi konusunda bir bakış açısına sahip olur.
  • 2 Öğrenci, çağdaş Fransız felsefesinde önemli bir yere sahip olan Gilles Deleuze’ün felsefesi hakkında fikir sahibi olur.
  • 3 Öğrenci, kendine özgü okumaları ile farklı bir yere sahip olan Gilles Deleuze’ün bakış açısıyla felsefe tarihini okuma konusunda donanım kazanır.
  • 4 Öğrenci, Gilles Deleuze’ün felsefe, bilim ve sanat kavramlarını yaratım altında birleştirmesi konumunda farklı bir bakış açısı kazanır.
  • 5 Öğrenci, felsefe tarihi okumalarından Deleuze’ün “düşünme imgesi” kavramı ile yaratım kavramını değerlendirebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çağdaş Fransız Felsefesi
2.Hafta *Çağdaş Fransız Felsefesinde Gilles Deleuze’ün yeri
3.Hafta *Gilles Deleuze’ün Felsefe tarihi okuması: Hume
4.Hafta *Gilles Deleuze’ün Felsefe tarihi okuması: Kant.
5.Hafta *Gilles Deleuze’ün Felsefe tarihi okuması: Bergson
6.Hafta *Gilles Deleuze’ün Felsefe tarihi okuması: Spinoza
7.Hafta *Gilles Deleuze’ün Felsefe tarihi okuması: Nietzsche
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Gilles Deleuze’ün Felsefe tarihi okuması: Leibniz
10.Hafta *İçkinlik düzlemi nedir?
11.Hafta *Düşünce güçleri: felsefe, bilim ve sanat.
12.Hafta *Kavram, önerme ve duyum
13.Hafta *Düşünce imgesi nedir?
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Araştırma Sunumu 1 6,00 6,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00