Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SU110 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Katıların cisimlerin davranışını ve doğasını anlamak. Mühendislik mekaniği bilgisini su ürünleri mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere aktarmak. Mekanik anlamda temel mühendislik problemlerini anlamak ve bu problemlere çözüm üretmek. Temel balıkçılık ekipmanları ve yapılarını tasarlayabilecek bilgi birikimin edinmek. Mühendislik mekaniği ile ilgili fizik kanunlarını balıkçılık donamları için formüle etmek.
Dersin İçeriği : Mekaniğin temel prensipleri (boyut ve birim sistemleri, kütle, ağırlık ve kuvvet kavramları, skaler ve vektörel büyüklükler, mekaniğin temel kanunları-Newton yasaları), Vektörler ve vektörel işlemler (vektör tanımı, vektörlerde toplama ve çıkarma, vektörel ve skaler çarpım, birim vektör, moment kavramı, kuvvet çifti), Denk Kuvvet Sistemleri (bir kuvvet sisteminin bileşkesi), Denge Denklemleri (serbest cisim diyagramı kavramı, statik belirsizlik), Yapısal Mekaniğe Giriş (Yapısal model, düzlem kafes kiriş, çözümler, düğüm yöntemi, kesit yöntemi, kirişlerde kuvvetler, kesme kuvveti, normal kuvvet ve eğilme momenti), Sürtünme Kuvveti (Coulomb sürtünme kanunu), Basit Yüzeyler-Ağırlık Merkezi (ağırlık Merkezinin bulunması ve atalet momenti), Makaralar, İş ve Enerji (işin tanımı, enerjinin tanımı, kinetik enerji ve potansiyel enerji, katı cisimde iş enerji ilişkisi)
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mühendislik Mekaniği: Statik, Russell Charles Hibbeler, Literatür kitabevi, Mayıs, 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konu ile ilgili görsel sunum ve tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Ders anlatımı, sunum.

  • 1 Öğrencilerin mühendislik mekaniği problemlerini tanımlamlayabilmesi.
  • 2 Öğrencilere mühendislik mekaniği problemlerini çözme yeteneğinin kazandırılması.
  • 3 Öğrencilere temel mühendislik problemleri karşısında hangi çözümün uygun olduğunu irdeleyebilme yeteneği kazandırmak.
  • 4 Statik denge kavramının anlaşılması.
  • 5 Kafes sistemleri hesaplama yöntemlerinin anlaşılması.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mekaniğin Prensipleri
*Birim dönüşümü uygulamaları, skaler ve vektörel büyüklükler ile ilgili uygulamalar.
2.Hafta *Vektörler ve Vektörel İşlemler-I
*Vektörel işlemler ile ilgili problem çözümleri.
3.Hafta *Vektörler ve Vektörel İşlemler-I
*Kuvvet-Moment ilişkisi, moment çiftlerinin oluşturulması ile ilgili problem çözümleri.
4.Hafta *Denk Kuvvet Sistemleri
*Bileşke kuvvet ve moment hesaplamaları ile ilgili uygulamalar.
5.Hafta *Denge Denklemleri-I
*Serbest cisim diyagramları ve statik belirsizlik problemleri.
6.Hafta *Ara Sınav
7.Hafta *Yapısal Mekaniğe Giriş-I
*Yapısal model, düzlem kafes kiriş, çözümler, düğüm yöntemi, kesit yöntemi konularında problem çözümleri.
8.Hafta *Yapısal Mekaniğe Giriş-II
*Kirişlerde kuvvetler, kesme kuvveti, normal kuvvet ve eğilme momenti konuları ile ilgili problem çözümleri.
9.Hafta *Sürtünme Kuvveti
*Coulomb sürtünme kuvvetinin ve yuvarlanma sürtünme kuvvetinin etkisi ile ilgili problem çözümleri.
10.Hafta *Basit Yüzeyler-Ağırlık Merkezi
*Değişik yüzeylerin birleşiminden oluşan yüzeylerin ağırlık merkezlerinin hesaplanması ile ilgili uygulamalar.
11.Hafta *Makaralar
*Makara sistemleri tasarımı ile ilgili uygulamalar.
12.Hafta *İş ve Enerji-I
*İş ve Enerji kavramları ile ilgili uygulamalar.
13.Hafta *İş ve Enerji-II
*Sistemlerde iş enerji dönüşümü ile ilgili problem çözümleri.
14.Hafta *Örnek Problem çözümleri

  • 1 Midterms : 30,000
  • 2 Assignment : 10,000
  • 3 Quizzes : 10,000
  • 5 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 10 1,00 10,00
Kısa Sınav 6 1,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Uygulama / Pratik 5 1,00 5,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 5 2,00 10,00
Ev Ödevi 6 2,00 12,00
Toplam : 76,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00