Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ETR590 SEMINER 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı , öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlenmesine, tez konusunun yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analizi ve raporlaştırma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İlgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı
Dr. Öğr. Üyesi Celal Güngör
Prof. Dr. Zafer Öter
Prof. Dr. Musa Genç
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Çelik
Prof. Dr. Mustafa Alparslan
Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya
Prof. Dr. Nezih Metin Özmutaf
Doç. Dr. Mustafa Can
Doç. Dr. Melike Yılmazer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Öğretim izlencesi oluşturulur. Kullandığı izlenceyi değerlendirir.
  • 2 Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
  • 3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
  • 4 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
  • 5 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
  • 6

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer çalışması
2.Hafta *Seminer çalışması
3.Hafta *Seminer çalışması
4.Hafta *Seminer çalışması
5.Hafta *Seminer çalışması
6.Hafta *Seminer çalışması
7.Hafta *Seminer çalışması
8.Hafta *Seminer çalışması
9.Hafta *Seminer çalışması
10.Hafta *Seminer çalışması
11.Hafta *Seminer çalışması
12.Hafta *Seminer çalışması
13.Hafta *Seminer çalışması
14.Hafta *Seminer çalışması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü