Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SU108 MATEMATİK II 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin genel matematik bilgisinin yanında integral, seriler ve diferansiyel denklemleri anlamalarını ve uygulama yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : İntegrasyon Teknikleri, İntegralin uygulamaları, Parametrik eşitlikler ve Kutupsal kordinasyonlar, Seriler, Vektörler, Diferansiyel eşitlikler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dawkins, P., 2007, Calculus II
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze ders anlatımı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze ve interaktif eğitim

  • 1 Matematik problemlerini formüle eder ve çözer.
  • 2 Belirsiz ve belirli integralleri alır, alan hesaplamaları yapar.
  • 3 Verilen bir diferansiyel denklemin türünü belirler.
  • 4 Verilen bir diferansiyel denklemin çözümünün varlığını ve tekliğini gösterir.
  • 5 Uygun yöntemi kullanarak diferansiyel denklem problemlerini çözer.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Belirsiz İntegral ve Özellikleri
2.Hafta *İntegral alma metodları, Değişken değiştirerek integral alma
3.Hafta *Kısmi İntegrasyon Metodu
4.Hafta *Kısmi İntegrasyon Metodu ve İndirgenme formülleri
5.Hafta *Basit kesirlere ayırma yöntemi
6.Hafta *Belirli İntegral
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Has olmayan integraller
9.Hafta *Belirli İntegralin uygulamaları, Alan ve Hacim hesabı
10.Hafta *Diferansiyel Denkleme giriş, keyfi sabitlerin yok edilmesi
11.Hafta *Tam diferansiyel denklemler
12.Hafta *Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler
13.Hafta *Homojen diferansiyel denklemler
14.Hafta *Lineer diferansiyel denklemler
15.Hafta *Tam diferansiyel hale getirilen denklemler

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00