Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR500 FARMAKOLOJİDE TEZ ÇALIŞMASI-1 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin; çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemi çözme için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışman gözetiminde literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik çalışmalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.İlgili kitap ve makaleler 2. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2005 3. Katzung, B. “Pharmacology” Appleton Lang, 2001 4. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 2014
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Barış Karadaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 Aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
  • 2 Tez konusu ile ilgili verileri toplar, değerlendirir, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  • 3 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgular, geliştirebilir, sonuçları değerlendirir.
  • 4 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir ve geliştirebilir.
  • 5 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
2.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
3.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
4.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
5.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
6.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
7.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
8.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
9.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
10.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
11.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
12.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
13.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
14.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar
15.Hafta *Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 70 5,00 350,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 70 5,00 350,00
Toplam : 714,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00