Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR590 SEMİNER 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; yüksek lisans programı öğrencilerinin anlatım, tartışma ve iletişim yeteneklerini geliştirerek, farmakoloji ile ilgili şeçilen bir konuda literatür araştırması yapmaları, bilgi toplamaları ve topladıkları bilgiyi analiz ederek rapor haline getirip sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Farmakoloji ile ilgili seçilen bir konuda literatür araştırması yapma, bilgi toplama ve toplanan bilgiyi analiz etme, rapor haline getirip sunma ve tartışma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. İlgili kitap ve makaleler Yardımcı Kaynaklar 1. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2005 2. Katzung, B. “Pharmacology” Appleton Lang, 2001 3.Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 2014
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Barış Karadaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Yüz yüze öğretim, araştırma

  • 1 Literatür taraması hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Literatür bilgilerini kalitatif ve kantitatif veriler ile destekleyerek analiz eder.
  • 3 Literatür bilgilerini yorumlar.
  • 4 Etkin rapor hazırlar.
  • 5 Hazırladığı raporu sunar ve tartışır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi için gerekli ön çalışmaların yapılması
2.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi için gerekli ön çalışmaların yapılması
3.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi için gerekli ön çalışmaların yapılması
4.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi için gerekli ön çalışmaların yapılması
5.Hafta *Literatür ve Kaynak Taraması
6.Hafta *Literatür ve Kaynak Taraması
7.Hafta *Literatür ve Kaynak Taraması
8.Hafta *Seminer Yazımına Başlanması
9.Hafta *Seminer Yazımına Devam
10.Hafta *Seminer Yazımına Devam
11.Hafta *Seminerin Gözden Geçirilmesi
12.Hafta *Seminer Yazımının Kontrolü
13.Hafta *Seminerin Sözlü Sunumu
14.Hafta *Genel Değerlendirme


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Toplam : 78,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00