Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR509 BİLİMSEL SUNUDA VE YAZIMDA (PROJE, MAKALE, TEZ) TEMEL TEKNİKLER 2,00 0,00 0,00 2,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilimsel bir sunumun hazırlanmasında literatür kullanımının ve sunumun nasıl hazırlanacağının öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Bilimsel sunumun tanımı ve hazırlama yöntemlerinin anlatılması. Bu amaçla literatür değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmesi. Yazım tekniklerinin ve slayt hazırlama yöntemlerinin tanıtılması. Görsel ve işitsel araçları tanıma ve kullanma. Sunum yapma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji (2009). Edit: Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Hacettepe-Taş Yayınevi, Ankara 2. Goodman and Gilman. Tedavinin Farmakolojik Temeli. Laurence L. Brunton (Editör). Prof.Dr. Öner Süzer (Çeviri Editörü) Nobel tıp Yayınevi, Ankara 2009 3. Bertram G. Katzung, Basic&Clinical Pharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.The Pharmacological Basis of Therapeutics (2009). Edit: Goodman&Gilman’s.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slayt eşliğinde interaktif ders anlatımı Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Sınıf dersi

  • 1 Bilimsel makale tiplerini sayabilir.
  • 2 Bilimsel makalelere nasıl ulaşılacağını bilir.
  • 3 Etkili bir sunum hazırlamak için hangi basamakların takip edilmesi gerektiğini anlatabilir.
  • 4 Bilimsel makale ve sunum hazırlamak için gerekli olan bilgisayar programlarını bilir.
  • 5 Sözlü sunum esnasında vücut dilini etkili şekilde kullanabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilimsel proje yazma ilkeleri
2.Hafta *Bilimsel makale, özet ve mektup yazma
3.Hafta *Tez yazma ilkeleri
4.Hafta *Literatür arama teknikleri-1
5.Hafta *Literatür arama teknikleri-2
6.Hafta *Bilgiyi değerlendirme
7.Hafta *Sunumda kullanılan görsel-işitsel araçlar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sunum ilkeleri
10.Hafta *Bir sunuyu planlama
11.Hafta *Görsel ve işitsel araçları kullanma
12.Hafta *Bilimsel metin yazma
13.Hafta *Bir bilimsel makale yazma
14.Hafta *Sunu yapma-1

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 22,00 22,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ev Ödevi 4 10,00 40,00
Toplam : 206,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00