Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR508 OTOKOİDLER İLE HÜCRELERARASI İLETİŞİMİN TEMEL FARMAKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere, organizmada farklı sistemlerde rol oynayan ve bir çok fizyopatolojik olaydan sorumlu olduğu bilinen endojen maddeler olan otakoidlerle ilgili temel bilgileri vermek ve üstlendikleri fizyopatolojik rollerin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Histamin ve antihistaminikler, Serotonin agonist ve antagonistleri Peptid yapılı otakoidler ve Eikozanoidlerin vücüttaki etkileri ve ilaç olarak kullanımları anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2 (2012). Edit: Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayıncılık 2. The Pharmacological Basis of Therapeutics (2009). Edit: Goodman&Gilman’s.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slayt eşliğinde interaktif ders anlatımı Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Sınıf dersi

  • 1 Otakoidleri ve nasıl sentezlendiklerini anlatabilmek.
  • 2 Otakoidlerin fizyolojik rollerini sıralayabilir.
  • 3 Otakoidlerin hastalıklardaki rollerini anlatabilir.
  • 4 Otakoidlerin farmakolojik kullanımlarını anlatabilir.
  • 5 Sentetik otakoidlerin advers etkilerini sıralayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Otakoid kavramı ve otokoidlerin temel Özellikleri
2.Hafta *Otakoidlerin Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması
3.Hafta *Otakoidlerin Rol Aldığı Fizyolojik, Patolojik ve Farmakolojik Olaylar
4.Hafta *Otakoidlerin Etkinliğinin Artırılması veya Azaltılması İçin Hedef Yapılar
5.Hafta *Histamin ve Antihistaminik İlaçlar-1
6.Hafta *Histamin ve Antihistaminik İlaçlar-2
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *5-hidroksitriptamin (serotonin) agonist ve antagonistleri-1
9.Hafta *5-hidroksitriptamin (serotonin) agonist ve antagonistleri-2
10.Hafta *Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi
11.Hafta *Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemini Etkileyen ilaçlar
12.Hafta *Eikozanoidler-1
13.Hafta *Eikozanoidler-2
14.Hafta *Eikozanoidler-3

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 20,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 24,00 24,00
Araştırma Sunumu 4 16,00 64,00
Toplam : 246,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00