Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR504 KEMOTERAPÖTİKLER 2,00 0,00 0,00 2,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kemoterapide kullanılan ilaçları, etki mekanizmalarını, kullanım yollarını, aralarındaki etkileşmeleri ve yan tesirlerini öğretmek.
Dersin İçeriği : Kemoterapötik ilaçlar antibiyotikler, antifungal ilaçlar, antiparaziter ilaçlar, antiviral ilaçlar, kanser ilaçları, antiseptik ve dezenfektanlardır. Bu ilaç grupları kendi içlerinde mekanizmalarına göre de sınıflandırılır. İnfeksiyon tedavisinin esasları ve bu ilaçların etki mekanizmaları, etkileşmeleri, yan tesirleri ve kullanılışları bu ders içerinde anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2 (2012). Edit: Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayıncılık. Yardımcı Kaynaklar 2. The Pharmacological Basis of Therapeutics (2009). Edit: Goodman & Gilman’s.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, sunuş
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Barış Karadaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Sınıf dersi

  • 1 Kemoterapötik ilaçları etki mekanizma ve kimyasal yapılarına göre sınıflandırabilir.
  • 2 Kemoterapötik ilaçların temel farmakokinetik özelliklerini bilir.
  • 3 Kemoterapötik ilaçların endikasyonlarını sayabilir.
  • 4 Kemoterapötik ilaçların en sık ve bazı karaktersitik advers etkilerini tanımlayabilir.
  • 5 Kemoterapötik ilaçlar ile ilgili en sık rastlanan ilaç-ilaç etkileşimlerine örnekler verebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kemoterapötiklere giriş
2.Hafta *Beta-laktam antibiyotikler
3.Hafta *Makrolid ve linkozamitler
4.Hafta *Tetrasiklinler
5.Hafta *Amfenikoller
6.Hafta *Aminoglikozitler
7.Hafta *Florokinolonlar (DNA-jiraz inhibitörleri)
8.Hafta *Sülfonamitler
9.Hafta *Dar spektrumlu antibiyotikler
10.Hafta *Ara sınav
11.Hafta *Üriner sistem antiseptikleri
12.Hafta *Tübeküloz ve lepra tedavisinde kullanılan ilaçlar
13.Hafta *Antiparazit ilaçlar
14.Hafta *Antiviral ilaçlar

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 3,00 48,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 16 4,00 64,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 50,00 50,00
Toplam : 196,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00