Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR503 TEMEL DENEYSEL FARMAKOLOJİ 2,00 2,00 0,00 3,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Farmakolojide kullanılan temel deneysel tekniklerin ve laboratuar donanımlarının tanıtılması ve tanımlayıcı bilgiler verilmesidir.
Dersin İçeriği : In vitro ve in vivo metodlar, doku örneklerinin hazırlanması, deney için kullanılan ekipman, analitik metodlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tibbi Farmakoloji (2009). Edit: Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Hacettepe-Taş Yayınevi, Ankara 2. Goodman and Gilman. Tedavinin Farmakolojik Temeli. Laurence L. Brunton (Editör). Prof.Dr. Öner Süzer (Çeviri Editörü) Nobel tıp Yayınevi, Ankara 2009 3. Bertram G. Katzung, Basic&ClinicalPharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.The PharmacologicalBasis of Therapeutics (2009).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slayt eşliğinde interaktif ders anlatımı Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Sınıf dersi

  • 1 Temel farmakolojik araştırma metodları ile ilgili yöntemleri kavramış olmak.
  • 2 İlaç yanıtını ölçmek için kullanılan temel deneysel in vivo modelleri anlatabilir.
  • 3 İlaç yanıtını ölçmek için kullanılan temel deneysel in vitro modelleri anlatabilir.<br />
  • 4 Kromatografik yöntemlerin çalışma prensiplerini bilir.
  • 5 Bilimsel bir soruya cevap aramak için uygun deneysel yöntemin nasıl seçileceğini anlatabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel laboratuar malzemeleri
2.Hafta *Saflaştırma yöntemleri
3.Hafta *Deney hayvanları
4.Hafta *İn vivo yöntemler
5.Hafta *İn vitro yöntemler-1
6.Hafta *İn vitro yöntemler-2
7.Hafta *Kromatografik yöntemler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Elektroforetik yöntemler
10.Hafta *Radyoimmunoassay yöntemler
11.Hafta *İmmünoassay yöntemleri
12.Hafta *Elektrofizyolojik yöntemler
13.Hafta *Yöntem seçimi-1
14.Hafta *Yöntem seçimi-2

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 2,00 24,00
Uygulama / Pratik 2 6,00 12,00
Laboratuvar 2 4,00 8,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ev Ödevi 2 12,00 24,00
Toplam : 205,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00