Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR502 OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı otonom sinir sisteminin çalışma prensiplerini farmakolojik bakış açısıyla öğretmektir. Ayrıca otonom sinir sisteminde etki ortaya çıkarmak için kullanılan ilaçlar etki mekanizmaları, temel farmakodinamik/farmakokinetik özellikleri, endikasyon/kontrendikasyonları, advers ve toksik etkileri ile kritik ilaç etkileşimleri başlıkları ile anlatılacakır.
Dersin İçeriği : Otonom sinir sisteminde temel farmakolojik kavramlar,sempatik ve parasempatik sistem ve vücutta oluşturdukları etkiler,sempatomimetik ilaçlar,sempatolitik ilaçlar, parasempatomimetik ilaçlar,parasempatolitik ilaçlar, non-adrenerjik ve non-kolinerjik sistem üzerine etkili ilaçlar, gangliyonlar üzerine etkili ilaçlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tibbi Farmakoloji (2009). Edit: Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Hacettepe-Taş Yayınevi, Ankara 2. Goodman and Gilman. Tedavinin Farmakolojik Temeli. Laurence L. Brunton (Editör). Prof.Dr. Öner Süzer (Çeviri Editörü) Nobel tıp Yayınevi, Ankara 2009 3. Bertram G. Katzung, Basic&ClinicalPharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.The PharmacologicalBasis of Therapeutics (2009).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slayt eşliğinde interaktif ders anlatımı Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Sınıf dersi

  • 1 Otonom sinir sistemi fizyolojisi ve farmakolojisini anlayabilme. .
  • 2 Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçları sınıflandırabilme, etki mekanizmaları, basit farmakodinamik/farmakokinetik özellikleri, endikasyon/kontrendikasyonları, advers ve toksik etkileri ile kritik ilaç etkileşimlerini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Nörotransmitter, Nöromediyatör ve Nöromodülatör Kavramlarının tanımlanması
2.Hafta *Otonom Sinir Sisteminin Somatik Sinir Sisteminden Farklılıkları
3.Hafta *Sempatik ve Parasempatik Sinir Sisteminin Benzer ve Farklı Özellikleri
4.Hafta *Otonom Sinir Sisteminin Etkilerine Aracılık Eden Reseptörler
5.Hafta *Otonom Sinir Sisteminin Etkilerine Aracılık Eden Reseptörler
6.Hafta *Sempatik ve Parasempatik Sinir Sisteminin Vücutta Oluşturduğu Etkilerin Reseptörlere Göre Tanımlanması
7.Hafta *Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemini Etkileyen İlaçların Etki Yerleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Parasempatomimetik İlaçlar ve Klinik Kullanımları
10.Hafta *Parasempatolitik İlaçlar ve Klinik Kullanımları
11.Hafta *Sempatomimetik İlaçlar ve Klinik Kullanımları
12.Hafta *Sempatolitik ilaçlar ve Klinik Kullanımları
13.Hafta *Non-adrenerjik non-kolinerjik sinir sisteminin mediatörleri ve farmakolojik etkileri
14.Hafta *Periferikotonomik ganglionları stimüle eden ilaçlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 36,00 36,00
Ev Ödevi 4 14,00 56,00
Araştırma Sunumu 2 7,00 14,00
Toplam : 226,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00