Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FAR501 GENEL FARMAKOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İlaçların farmakokinetiği (absorpsiyon, dağılım, metabolizma, itrah),doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, ilaç uygulama yolları,ilaçlar arasındaki etkileşmeler,ilaçların etki mekanizmaları,reseptör ve ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların toksik tesirleri,ilaç etkisini değiştiren faktörler, akut ilaç zehirlenmesi, reçete yazma kuralları ve rasyonel ilaç kullanımı hakkında bilgi vermek ve bu konuların önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği : İlaçların farmakokinetiği (absorpsiyon, dağılım, metabolizma, itrah), doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, ilaç uygulama yolları, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların etki mekanizmaları, reseptör ve ilaç-reseptör ilişkisi, ilaçların toksik tesirleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler, akut ilaç zehirlenmesi,reçete yazma kuralları ve rasyonel ilaç kullanımı hakkında bilgiler verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tibbi Farmakoloji (2009). Edit: Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Hacettepe-Taş Yayınevi, Ankara 2. Goodman and Gilman. Tedavinin Farmakolojik Temeli. Laurence L. Brunton (Editör). Prof.Dr. Öner Süzer (Çeviri Editörü) Nobel tıp Yayınevi, Ankara 2009 3. Bertram G. Katzung, Basic&ClinicalPharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.The PharmacologicalBasis of Therapeutics (2009).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slayt eşliğinde interaktif ders anlatımı Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Danışman öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Sınıf dersi

  • 1 Farmakolojinin temel prensiplerini kavramış olmak
  • 2 Farmakokinetiğin tanımını yaapabilir.
  • 3 Farmakodinamiğin tanımını yapabilir.
  • 4 İlaçların emilimini bilir. Emilimini etkileyen faktörleri sıralayabilir.
  • 5 İlaçların dağılımını bilir. Dağılımı etkileyen faktörleri sıralayabilir.
  • 6 İlaçların nasıl metabolize edildiğini bilir. İlaçların metabolize edildiği organları ve ilaç metabolizmasını etkileyen faktörleri sayabilir.
  • 7 İlaçların nasıl metabolize edildiğini bilir. İlaçların metabolize edildiği organları ve ilaç metabolizmasını etkileyen faktörleri sayabilir.
  • 8 İlaç advers etkisi ve zehirlenmelere nasıl yaklaşacağını bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İlaçların biyolojik membranlardan geçişi ve absorpsiyonu
2.Hafta *İlaçların dağılımı
3.Hafta *İlaçların metabolizması
4.Hafta *İlaçların itrahı
5.Hafta *Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi
6.Hafta *İlaç uygulama yolları
7.Hafta *İlaçlar arasındaki etkileşmeler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *İlaçların etki mekanizmaları
10.Hafta *Reseptör ve ilaç-reseptör ilişkisi
11.Hafta *İlaçların toksik tesirleri
12.Hafta *İlaç etkisini değiştiren faktörler
13.Hafta *Akut ilaç zehirlenmesi
14.Hafta *Reçete yazma kuralları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 32,00 32,00
Ev Ödevi 4 20,00 80,00
Toplam : 226,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00