Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI512 DÜNYA POLİTİKASINDA ULUSÇULUK ETNİSİTE VE AZINLIKLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ulusçuluk, Etnisite ve Azınlıklar konusunda kuram ve uygulama düzeyinde bilgiler vermek
Dersin İçeriği : Ulus, Ulusçuluk, Ulusal Egemenlik, Ulusallık, Uluslaşma, Ulusal Bütünleşme, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi kavramlarının tarihsel gelişimi; Etnisitenin tanımı ve örnek olaylarla izahı; Azınlık kavramının tanımı ve örnek olaylarla izahı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk. Joseph Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun. Joseph Stalin, Proleterya Devrimi Çağında Milli Mesele. Baskın Oran, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği: Kara Afrika Modeli Türkkaya Ataöv, Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü Ders Anatımı, Ödev ve seminerler.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Sosyoloji, Felsefe, Tarih okumaları
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Haktan Birsel
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

  • 1 Ulusçuluk üzerine tarihsel donanım
  • 2 Etniite ve Azınlık kavramları üzerine güçlü donanım

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ulus, Uluslaşma ve Ulusçuluk kavramlarının tarihsel perspektif içinde değerlendirilmesi
2.Hafta *Ango-Sakson modelinde ulusçuluk: Vatanseverlik
3.Hafta *Fransız İhtilali ve Ulusçuluğun İdeal Tipi
4.Hafta *Alman modeli: Kültürel ve Irk bazlı ulusçuluk
5.Hafta *Sosyalizm ve Ulusçuluk
6.Hafta *Sovyet, Çin ve Yugoslav Sistemlerinde Millet ve Milliyetler Sorunu
7.Hafta *İslam Dünyası ve Ulusçuluk 1: Türkler
8.Hafta *İslam Dünyası ve Ulusçuluk 2: Araplar ve Kürtler
9.Hafta *Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği: Kara Afrika
10.Hafta *Asya'da Ulusçuluk 1: Çin, Japonya, Kore, Vietnam
11.Hafta *Asya'da Ulusçuluk 2: Hint Alt Kıtası
12.Hafta *"Dördüncü Dünya": Azınlıklar
13.Hafta *Azınlıkların Uluslararası Düzeyde Korunması ve Azınlık Hakları
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Araştırma Sunumu 1 20,00 20,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00