Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM115 SAĞLIK EKONOMİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık ekonomisi dersinin temel amacı sağlık alanında çalışma adayı olan öğrencinin sağlık ekonomisinin önemi ve gelişimi ile sağlık hizmetleri piyasasının arz, talep ve finansman yönünden analizi, harcamaların ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi konularında görüş sahibi olmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği : Ekonominin alt disiplini olan sağlık ekonomisi, sağlık ekonomisinin temel nitelikleri, sağlık hizmetleri piyasasının nitelikleri, sağlık hizmetleri piyasasının finansmanı başlıkları altında incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Öğretim üyesinin ders notları 2. Phepls E. Charles; Health Economics, Addison Wesley Publisher, 2010. Yardımcı kaynaklar: 3. Kurtulmuş, Sevgi; Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları, İstanbul, 1998. 4. Mutlu, Ayşegül; A. Kadir Işık; Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005. 5. Aktan, Coşkun Can- Saran, Ulvi, Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları, İstanbul, 2007. 6. Kısa, Adnan, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ankara,1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tahta ve power point sunumlar kullanılarak ders anlatılmakta, öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır. Dönem içinde öğrencilere proje çalışması verilip öğrencilerin sağlık ekonomisinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Başka husus yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melih Kaan Sözmen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Elif Türkan ARSLAN
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

 • 1 Bu dersin sonunda öğrenci; sağlık Ekonomisinin Kavramlarını Anlayabilecektir.
 • 2 a. Kavramları kullanır.
 • 3 b. Kavramları karşılaştırır.
 • 4 c. Kavramları analiz edebilir.
 • 5 Sağlık harcamalarını ve finansmanını kavrayabilecektir.
 • 6 a. Sağlık harcamalarını sınıflandırır.
 • 7 b. Sağlık harcamalarının finansman yöntemlerini analiz eder.
 • 8 c. Sağlık harcamalarının verimliliğini ölçer.
 • 9 Sağlık sektörünü analiz edebilecektir.
 • 10 a. Türk sağlık sektörünün unsurlarını tanımlar.
 • 11 b. Sektörün sorunlarını tartışır.
 • 12 c. Türk sağlık sektörü ile diğer ülkelerin sağlık sektörünü karşılaştırır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Sağlık Ekonomisi Kavramı ve Kapsam
2.Hafta Sağlık hizmetinin sınıflandırılması
3.Hafta Sağlık hizmetleri sisteminin ekonomik amaçları
4.Hafta Sağlık piyasasının özellikleri
5.Hafta Sağlık Hizmetlerinde arz ve talep
6.Hafta Sağlık hizmetlerinde doktorun rolü ve hastaneler
7.Hafta Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleri
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleri
8.Hafta Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve başlıca finansman yöntemleri
9.Hafta Sağlık hizmetleri piyasasında maliyet artırıcı unsurlar
10.Hafta Sağlık hizmetleri piyasasında sağlık sigortası
11.Hafta Sağlık politikaları ve sağlık harcamaları
12.Hafta Sağlık göstergeleri, Türkiye’de Sağlık Finansmanı Sorunları, diğer ülkelerle karşılaştırma
13.Hafta Proje sunumları
Proje sunumları
14.Hafta Proje sunumları
Proje sunumları

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 40 2,00 80,00
Final 60 3,00 180,00
Toplam : 260,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 9
AKTS : 2,00