Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL520 ZİHİN FELSEFESİNDE ÖZEL KONULAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Zihin felsefesi zihinsel fenomenler ve zihinsel fenomenlerin davranış ve kişi ile olan ilişkisini araştırır. Dolaysıyla zihin kuramları, duygu ve istek kuramları, niyet etme kuramları, inanç kuramları, eylem kuramları, bilinç kuramları, zihin ve anlam ilişkisi, kişilik, benlik ve karakter gibi konular ile ilgilenir. Bu dersin amacı, öğrencilerin zihin felsefesinden seçilmiş kişilik konusunu derinlemesine öğrenerek, bu konuyla iligili düşünce üretmesine yardımcı olacak donanımı kazandırmaktır
Dersin İçeriği : 1. Zihin kavramı analizi <br />2. Kişiliğin ne olduğu ve değişik zihin fenomenlerine indirgenip indirgenemeyeceğinin sorgulanması<br />3. Kişilik ile karakterin farkı<br />4. Kişilik ile karakterin insanları anlamadaki önemi<br />5. Kişilik ile kötülük ilişkisi<br />6. Kişilik ile insanın hayat hikayesi ilişkisi<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zorunlu Kaynaklar:<br /><br />1. Kişilik Üzerine, Peter Goldie, Çevirmen Yasemen Birhekimoğlu, (Güncel, 2006)<br />2. Zihin Kavramı, Gilbert Ryle, Çevirmen Sara Çelik ( Doruk Yayınevi, 2011)<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, Descartes ile Ryle’ın zihne farklı bakışlarını zayıf ve kuvvetli yönleriyle takdir edebilir.
  • 2 Öğrenci, kişiliğin değişik zihin fenomenlerine indirgenebilirliliği konusunda bir kanıya varır ve bunu destekleyebilir.
  • 3 Öğrenci, kişilik ile karakterin farklılıklarının bilincine varır.
  • 4 Öğrenci, kişilik ile kötülük arasında bir ilişki olup omadiğina, varsa, nasıl bir ilişki olduğuna dair bir inanç oluşturur ve bu görüşünü destekleyebilir.
  • 5 Öğrenci, kendi benlik bilgisini sorgular
  • 6 Öğrenci, benlik bilgisine ulaşma yollarını ve bu yolların güçlü ve zayıf yanlarını takdir edebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Zihin kavram analizine giriş
2.Hafta *Descrates’ın zihin anlayışı
3.Hafta *Ryle’ın Descrates eleştirisi
4.Hafta *Kişiliğin değişik zihin fenomenlerine indirgenebilirliliğinin sorgulanması
5.Hafta *Karakter ile ilgili görüşler
6.Hafta *Kişilik ile karakterin farkı
7.Hafta *Aristoteles’in etiğinde kişilik ve karakterin yeri
8.Hafta *İyi ve kötü karakter
9.Hafta *Ryle'da zihinsel kavramlar ve kategori hatası
10.Hafta *Ryle'da nasılı bilmek ve Descartes'ın düalizmi
11.Hafta *Ryle'ın teorik pratik ayrımına karşı çıkışı
12.Hafta *Ryle'da duygular
13.Hafta *Ryle'da benlik bilgisi
14.Hafta *Ryle'da benlik bilgisi ile Kartezyen benlik bilgisi kıyaslaması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 11 3,00 33,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00