Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL510 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Cumhuriyet döneminde Türkiye coğrafyasında yetişmiş ve sistematik düşünce üretmeyi denemiş, eserleriyle Türkçede etkili olmuş mütefekkirleri ve onlar şahsında temsil edilen düşünce ekollerini ele alıp incelemektir.
Dersin İçeriği : 1. Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinin ana niteliği ve oryantalizm.<br />2. Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesi ve din.<br />3. Prens Sabahattin, Ziya Gökalp, Babanzâde Ahmet Nâim, Rıza Tevfik, Said Nursi, Mehmet Fuat Köprülü, Hilmi Ziya Ülken, Süleyman Hilmi Tunahan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Erol Güngör, Aziz Nesin, İsmet Özel vb Türkçede düşünmeyi etkilemiş insanların biyografilerinin kısaca tahlil edilmesi. <br />4. Özel olarak Ziya Gökalp, Babanzade Ahmet Nâim, Said Nursi, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Nazım Hikmet, Erol Güngör ve İsmet Özel’in eserleriyle değerlendirilmeleri.<br />5. Türkçe düşüncede en etkin yeri edinen düşünsel çevrelerden Türk solunun önde gelen metinlerinin değerlendirilmesi.<br />6. Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinin özgünlüğü.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- İsmail Kara, Dinle Modernleşme Arasında, İstanbul, Dergâh Yayınları, 3. Basım, 2012.<br />2- Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, İzmir, Ege Yayınevi, 2010.<br />3- Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, İletişim Yayınları, 2013.<br />4- Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2011.<br />5- Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2006.<br />6- İsmet Özet, Üç Mesele, İstanbul, Şûle Yayınları, 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma, Tartışma ve Ödev.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler Cumhuriyet dönemi hakkında genel bilgi sahibi olurlar.
  • 2 Öğrenciler Türkçe düşünen düşünürleri tanırlar.
  • 3 Öğrenciler Cumhuriyet dönemine ait farklı ideolojik yaklaşımları öğrenirler.
  • 4 Öğrenciler Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinin oryantalizm ile olan ilişkisini öğrenir.
  • 5 Öğrenciler Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinin din ile olan ilişkisini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesi nedir ve ne kadar özgündür?
2.Hafta *Mustafa Kemal düşüncesi ve Nutuk’un düşünsel muhtevası
3.Hafta *Türkçe düşüncenin oluşum bağlamları: Siyasi/sosyal ayrışmalar ve ana akımlar
4.Hafta *Cumhuriyet döneminde Türkçe düşünceyi etkilemiş yazarlar (I)
5.Hafta *Cumhuriyet döneminde Türkçe düşünceyi etkilemiş yazarlar (II)
6.Hafta *Ziya Gökalp düşüncesi
7.Hafta *Cemil Meriç düşüncesi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Said Nursi düşüncesi
10.Hafta *Nurettin Topçu düşüncesi
11.Hafta *Nazım Hikmet düşüncesi
12.Hafta *Erol Güngör düşüncesi
13.Hafta *İsmet Özel düşüncesi
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00