Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL506 KANT 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste Aydınlanma felsefesinin en büyük düşünürü olan Kant’ın felsefesi çeşitli yönleriyle eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmektedir. Bu çerçevede Kant’ın bilgi, varlık, ahlak, sanat, bilim, din gibi konulara dair görüşü ve onun sonraki filozoflara olan etkisi tarihsel bir perspektif içerisinde ele alınmaktadır.
Dersin İçeriği : 1. Kant’ın genel olarak felsefeye katkısı ve sonraki felsefe üzerine etkisi.<br />2. Kant’ın felsefe yapma tarzı.<br />3. Kant’ın varlık ve bilgi felsefesi.<br />4. Kant’ın ahlak ve sanat felsefesi.<br />5. Kant’ın zihin felsefesi.<br />6. Kant’ın felsefesinin eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zorunlu Kaynaklar:<br />1.​ Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 2011.<br />2.​ Kant, Prolegomena, çev. İ. Kuçuradi ve Y. Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2002.<br />3.​ Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, çev. İ. Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2002.<br />Önerilen Kaynaklar:<br />1.​ Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, çev. İ. Kuçuradi ve diğ. Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2002.<br />2.​ Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, Kant’ın felsefi yöntemini açıklar.
  • 2 Öğrenci, Kant’ın felsefesinin değişik yönlerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.
  • 3 Öğrenci, Kant’ın bilgi felsefesi ile varlık felsefesinin ilişkisini kurar.
  • 4 Öğrenci, Kant’ın ahlak felsefesi ile sanat felsefesi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • 5 Öğrenci, Kant’ın bilim ve matematiğe dair görüşünü eleştirel bir bakışla analiz eder.
  • 6 Öğrenci, Kant’ın kendinden sonraki felsefe üzerindeki etkisini analiz eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kant’ın felsefesine giriş
2.Hafta *Kant’ın felsefi yöntemi
3.Hafta * Kant’ın epistemolojisi
4.Hafta *Kant’ın ontolojisi
5.Hafta *Kant’ın bilim anlayışı
6.Hafta *Kant’ın matematiğe bakışı
7.Hafta *Kant’ın zihin felsefesi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Kant’ın ahlak felsefesi
10.Hafta *Kant’ın Tanrı anlayışı
11.Hafta *Kant’ın sanat felsefesi
12.Hafta *Kant’ın kendisinden sonraki felsefeye etkisi
13.Hafta *Kant’ın felsefesinin eleştirel analizi
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00