Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL502 ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bir bütünlük arz eden Felsefe ve kültür tarihi içinde Ortaçağ Hıristiyan Felsefesinin yeri ve önemini göstermek; Ortaçağ Hıristiyan felsefesinin temel özelliklerinden hareketle geçmiş ve günümüz arasında bir köprü kurmaya çalışmaktır.
Dersin İçeriği : 1. Ortaçağ Felsefesinin temel özellikleri ve Yunan felsefesiyle İlişkisi<br />2. Aziz Augıstinus ve Platonculuğun yeniden doğuşu.<br />3. Latin Kültürünün Aktarımı Sorunu ve Scoyus Eriugena.<br />4. Nominalizm ve Eleştirisi<br />5. Aziz Abelardus, Albertus Magnus ve Spekülatif Mistisizm<br />6. Aquinalı Thomas, Duns Scotus, Ockhamlı William ve İbn Rüşdçülüğün Hristiyan Felsefesine Etkisi.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Etienne Gilson, Ortaçağda Felsefe: Patristik Başlangıçtan XIV Yüzyılın Sonlarına Kadar, Çev. Ayşe Meral, kabalcı Yayın evi, 2007, İstanbul.<br />2. Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Çev. Kemal Atakay, Can Yayınları, 2009, İstanbul.<br />3. Etienne Gilson, Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, Açılım Yayınları, 2005, İstanbul.<br />4. Etienne Gilson, Tanrı ve Felsefe, Çev. Mehmet Aydın, Birleşik Yayınları, 1999, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, dersin sonunda Ortaçağ Hıristiyan düşüncesi ve temel özellikleri hakkında genel bilgilere sahip olur.
  • 2 Öğrenci, felsefe tarihi içerisinde Ortaçağ Felsefesinin yeri ve önemini kavrar.
  • 3 Öğrenci, Aziz Augustinus, Anselm ve Aquinalı Thomas Felsefelerini öğrenir.
  • 4 Öğrenci, Ortaçağ Hıristiyan Felsefesine İslam Felsefesinin etkisini irdeleyebilir.
  • 5 Öğrenciler, Yeni Çağ Felsefesine giriş açısından Ortaçağın etkisini ve önemini kavrarlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Apolojist Babalar
2.Hafta *Gnostizm ve İskenderiye Okulu
3.Hafta *Aziz Augustinus Felsefesi ve Etkisi
4.Hafta *Latin Kültürünün Aktarımı, Karolenj Atılımı
5.Hafta *John Scotus Eriugena
6.Hafta *Diyalektikçiler ve Teologlar: Aziz Anselmus
7.Hafta *Nominalizm
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Aziz Abelardus ve Spekülatif Mistisizm
10.Hafta *Ortaçağ Hristiyan Felsefesine İslam Felsefesinin Etkisi ve Üniversitelerin Kurulması
11.Hafta *Albertus Magnus ve Felesefesi
12.Hafta *Aquinolu Thomas ve Summa Geleneği
13.Hafta *Duns Scotus ve Ockhamlı William
14.Hafta *Felsefi ve Siyasi İbn Rüşdcülük
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00